LOT strajkuje

LOT
LOT

LOT strajkuje a mnie to denerwuje. Od razu wyjaśniam dlaczego. LOT to państwowa firma która dostaje dużo pieniędzy z budżetu państwa.

Np. „W kwietniu 2013 LOT poprosił o wsparcie publiczne w wysokości 380 mln zł. W połowie maja 2013 Komisja Europejska zaakceptowała warunkowo, do czasu zapoznania się z planem restrukturyzacji spółki, 400 mln zł pomocy publicznej udzielonej PLL LOT w grudniu poprzedniego roku. Plan ten Polska przedłożyła 20 czerwca 2013 roku. (Czyli w ciągu sześciu miesięcy od udzielenia pomocy)[44].” wiki.

Wsparcie publiczne czyli nasze wsparcie dla firmy państwowej, nasze czyli też np. starszej biednej pani która ma niewiele pieniędzy. A musi dokładać się jak my wszyscy do firmy która przynosi straty.

Ludzie którym nie odpowiadają duże zarobki w firmie LOT. Powinni sobie poszukać innej firmy która dobrowolnie bez przymusu da im więcej. Denerwuje mnie gdy ludzie chcą między innymi ode mnie czyli ze wspólnej kasy.  Więcej pieniędzy na wypłaty a jak nie to utrudnią mi życie np. Poczta, Lekarze, pracownicy LOT.

Ja tego nie rozumiem i to dla mnie frajerskie zachowanie. Pracować gdzieś i narzekać że mam źle. Jeżeli mi nie odpowiadają warunki pracy i płacy to idę udowodnić że zarobie w innej firmie więcej, a szef mi da to z własnej dobrej, nieprzymuszonej woli.

Skoro pracownicy LOT uważają ze zasługują na więcej, to proszę bardzo iść i udowodnić że jesteście tego warci i ktoś da wam to bez przymusu. Da Wam bez przymusu i z własnej kieszeni a nie z kieszeni między innymi biednych ludzi.

Jeżeli nie odpowiada komuś praca to proszę się zwolnić i iść do innej to jedyne mądre rozwiązanie. Większości ludzi w Polsce nie odpowiadają zarobki, idąc tokiem myślenia ludzi z LOT mają wszyscy strajkować ?

 

Lekarze Rezydenci strajkują dalej …

Lekarze na początek chcą dwie średnie krajowe czyli około 9.000 złoty co miesiąc na umowie. Do tego koperty pod stołem i z czasem pewnie około 30.000 co miesiąc na rękę.

Znowu szantaż młodych lekarzy którzy uważają że mało zarabiają. Nie rozumiem jak można być tak samolubnym i w kraju gdzie zarobki nie są duże szantażować ludzi by płacili im więcej.

Nieszczęśliwy Lekarzu czy wyobrażasz sobie by np. budowlańcy którzy budują ci dom (chyba nie ma lekarzy co mieszkają w blokach) zaczęli strajkować i zamiast robić go 2 lata, pracowali by 4 lata ? Albo na placu zorganizowali by Tobie głodówkę ? tak jak Wy w szpitalach.

Młodzi lekarze, skoro wam nie odpowiada praca czemu nie odejdziecie tylko szantażujecie ludzi by dali wam więcej. Bo to przecież tej starszej pani z emerytury 1.800 wezmą i dadzą Tobie.

Trochę się denerwuję jak patrze na ten kraj. Budżetówka rozrośnięta do granic możliwość przez którą ten kraj zbankrutuje, nie ma litości.

Ja rozumiem że jest dużo pracy i wykorzystujecie sytuację demograficzną polski. Naszego kraju nie stać na to by starszym ludziom zapewnić godziwą opiekę publiczną, niestety.

Wyobraźcie sobie że każda grupa zawodowa publiczna chce więcej a jak nie to strajk ? spoko ale skąd wziąć ? czy taki system jest dobry na przyszłość, czy ja mam powiedzieć szefowej że ma mi dać 4.000 euro a jak nie to strajk i pracuje po 8 godzin a nie 16 ? (co dzień)

Najlepszym sposobem na lepsze pieniądze jest poszukanie sobie lepszej pracy ! jeżeli ktoś uważa że mało zarabia to niech poszuka sobie pracy gdzie dadzą mu więcej 😉 to jedyny rozsądny sposób.

Chyba od górników i ludzi na stoczni się zaczęło, i po to by oni dobrze zarabiali muszą dokładać do tego wszyscy, nawet ci co pracują na umowie o dzieło i zarabiają bardzo mało.

Lekarze rezydenci skoro uważacie ze macie mało, odejdźcie i idźcie tam gdzie ktoś da wam więcej, ale nie pod przymusem tylko z własnej woli, inaczej wszyscy znaczą strajkować czyli zachowywać się jak Wy i nie będzie ciekawie.

Czy na poczcie panie zarabia wystarczająco ? czy młodzi policjanci mają dobrą pensję ? czy w sądach dobrze zarabiają ? ZUS, Wojsko, całą masa publicznych miejsc pracy według ich samych mają mało, …

ehhhh, masz mało to strajkuj a nie zmieniaj pracy na taką w której ktoś z własnej woli da ci więcej, oto sposób na życie według chyba najbardziej łapówkarskiej grupy zawodowej … lekarze

————-

Muzyka w ogóle nie powiązana z tematem. Miałem już nie pisać o tych pazernych lekarzach ale to chyba najważniejszy dziś temat i mam ochotę znów go poruszyć. Więc młodzi lekarze macie mój punkt widzenia którego nie widziałem nigdzie, wszyscy tylko potępiają ministra zdrowia nie zdając sobie sprawy że by dać młodym lekarzom 10.000 na miesiąc, wezmą tobie

——–

Popek wracaj do zdrowia i się nie przejmuj przegraną, to że konfitura wygrała i powiedzmy jest „silniejsza” fizycznie nie znaczy że jest lepszym człowiekiem 😉

Lekarze następni po podwyżki, kto jeszcze ? Ja chce :)

Lekarze dają przykład jak powinno się zachowywać. Pracujesz np. w sklepie, na poczcie, itp. itd… I wydaje ci się że masz mało ? (Co jest oczywiste dla prawie każdego). To zamiast poszukać innej pracy, czy zajęcia które ci da więcej, strajk, strajk nie wydawać jedzenia w sklepie lekarzom, lekarze nie leczyć innych, anarchia.

Teraz sądy które sądzą np. chłopaka co zapalił sobie marihuany. Chcą podwyżek jak nie to strajkować a ludziom wyroki jeszcze większe. A więziennictwo co przetrzymuje między innymi tego groźnego palacza, też powinno mieć więcej i szybciej emerytura niż obecnie. Co to za dziadostwo.

Na budowie też nie zarabia się dużo a w zimę przestój. Jak się pracuje to od się od świtu do zachodu, lekarze zapowiadają że za karę będą pracować tylko 8 godzin dziennie, by pokazać ludziom jak są potrzebni. Ja proponuję wszyscy niech robią 8 godzin dziennie, co to za paranoja to ja nie wiem.

Najlepszym sposobem na większe zarobki jest poszukanie sobie innej pracy, serio inaczej to się sami wykończymy.

Doctors give you an example of how you should behave. In a shop, in a post office, etc. And do you think you have too little? (Which is obvious for almost everyone). Instead of looking for another job or job that will give you more, strike, strike do not spend the food in the doctor’s shop, doctors do not treat others, anarchy.

Now the courts that judge, for example, a boy who has fired marijuana, want to increase as it does not strike and people’s sentences even higher, and the prisoner that holds this dangerous smoker, too, should also have more and faster pension than today, what kind of trash.

At work, it does not earn much, and in the winter, the workout is from dawn to dusk, doctors say that the penalty will be working only 8 hours a day to show people how much they need. I suggest everyone let them do 8 hours a day, What is this paranoia I do not know.

The best way to make more money is to look for another job, seriously otherwise we will finish it ourselves.

Lekarze Rezydenci, po raz trzeci i ostatni

Rezydenci. Dziś usłyszałem nowe argumenty lekarzy Rezydentów. Narzekają że muszą długo pracować. A gdyby powiedzieć takiej przykładowej pani ze sklepu by została dłużej, to by zrozumiała Lekarzy że to nie takie fajne. Starsze panie popierają Rezydentów chcą by lekarze zarabiali więcej. Wszyscy narzekają że lekarzy jest mało i te żądania finansowe są na teraz, a później będą większe.

Po pierwsze Panie ze sklepów pracują ciężko w domu i w pracy. A lekarze to w połowie mają taką pracę że sobie siedzą przy kawce albo spacerują. Nie chodzi mi o to że zazdroszczę, tylko ich przedstawiciel na dzisiejszej debacie podawał takie argumenty. Że muszą pracować ponad 8 godzin dziennie. Wielu w Polsce musi pracować długo i ciężko.

StarsZe panie co popierają Rezydentów nie wiedzą, że gdyby nie ta budżetówka tak rozrośnięta, to by miała co miesiąc emerytury 3000 a nie 1500 złoty.

Lekarzy jest mało i trzeba ich zachęcać.

Najbardziej denerwuje mnie to że patrzy się bardzo krótkowzrocznie podejmując państwowe decyzje, w ten sposób tylko się cofamy. Czy ktoś myśli że nasze państwo będzie kiedyś wstanie zatroszczyć się o wszystkich starszych ludzi, na poziomie lekarskim jaki by sobie życzyli lekarze ? Za niedługo będzie 44 % społeczeństwa ludzi starszych na emeryturach państwowych i normalnych. 15 procent będzie pracować w państwówkach i ich rodziny pracujące w firmach państwowych, ZUS, Policja, Wojsko itp. Długi będą 500 % PKB, a na wszystko będzie pracować 17 procent młodych, to państwo utonie z takim sternikami.

Trochę podsumowując. Nie jesteśmy w stanie dziś zaopiekować się godnie starszymi, kolejki i pieniądze w kopertach trzeba dawać, a jeszcze ten największy wyż demograficzny pracuje.

Rozwiązań powinno szukać się takich co za 50 i 100 lat będą dobre. Nie tylko na razie łatać problemy, ale patrzeć trochę do przodu jak szachiści, dobra metoda. A przed szaleństwami z wydawaniem powinno się spłacić długi a nie zaciągać nowe ! https://real-blog.eu/2013/07/24/dlug-publiczny/

Odcinam się już od tego tematu, lekarze z klauzulą, z sumieniem i bez, oraz biznesmeni, niesamowicie pazerni. Czy jest jakaś grupa państwowa co zarabia więcej niż lekarze ? ehhhh koniecc.

Zestaw stereo i do przodu prosto, tymczasem.
Mimo wszystko, wiem że będzie dobrze ;).

Today I heard new arguments of doctors Residents, complain that they have to work long, and if to say such a lady from the store to stay longer, it would understand Doctors that it is not so cool. Older ladies support the residents want more doctors, they all complain that doctors are small and these financial claims are now and then will be bigger 🙂

First of all, ladies and gentlemen, they work hard at home and at work, and doctors have half of that work so they sit around or have a cup of coffee, I do not mean to be envious, but their representatives in the debate nowadays argue that they have to work over 8 hours a day, many in Poland have to work long and hard.

The Stars Ladies Who Support Residents They know that if it were not for this budget, it would have a monthly pension of 3000 and not 1500 zloty.

Doctors are few and need to encourage them 🙂

The most annoying thing is that I look very shortsighted in making state decisions, so we just go back, does anyone think that our state will someday be able to take care of all the elderly people, at the doctor’s level what would the doctors wish? Soon there will be 44% of the elderly population in state and regular pensions, 15% will work in state and family working in state companies, ZUS, Police, Military etc. will be 500% of GDP and 17% the country will drown with such helmsmen.

To put it succinctly, we are not able to take care of the elderly today, the queues and the money in the envelopes we need to give, and yet the largest demographic is working.

Solutions should look for such things as 50 and 100 years will be good, not only to patch problems now, but look a little forward as chess players;) good method, and before the madness of publishing should pay off debts and not take new! https://real-blog.eu/2013/07 / 24 / public-debt /

I cut off this topic, doctors with clause, with conscience and without , and businessmen, incredibly clumsy, is there any state group that earns more than doctors? ehhhh koniecc.

Stereo and straight forward, meanwhile 🙂
After all, I know it will be good;)

Frankowicze i Górnicy z Pocztą

Górnicy
Górnicy

Tym razem mogę sobie trochę zaszkodzić. Bo nie będę populistyczny i nie podzielam opinii większości ludzi. Oczywiście szczerość ponad wszystko bez względu na konsekwencje złe lub dobre. Frankowicze moim okiem. Podpisali umowy wiedzieli że kurs może być różny ale wmawiano im że raczej zarobią na tym ?

Taki interes na walutach czy giełdzie jest niekontrolowany. Łatwiejszy do przewidzenia dla miliarderów i w historii giełda też nie raz wykańczała ludzi i całe gospodarki. Giełda czy kredyty w walucie obcej to loteria która raczej kończy się kiedyś źle dla zwykłych ludzi. Byli tego świadomi i skoro im chcą pomóc to może ludziom oszukanym w Amber Gold też pomogą ?

Banki nie są tu bez winy. To one powodują największe kryzysy świata i bankructwa by na tym zarobić. Choć nie chcę uogólniać bo różnie to bywa. Rozsądnym wyjściem byłoby przeliczyć te kredyty mieszkaniowe Frankowiczów, tak jakby od początku były brane w złotówkach. Choć to nie jest idealne rozwiązanie i kojarzy mi się z gościem, który gra np. na giełdzie. Gdy wygra to spoko a gdy przegra to mówi oddajcie niech państwo mi pomoże. (Czyli niech się zrzucą wszyscy Polacy, biedni i bogaci by pomóc).

Zobaczymy jak się to rozwinie, Frankowicze mają jutro strajkować co ostatnio bardzo popularne za sprawą Górników, do których już przechodzę.

Politycy chcieli zamknąć nierentowne kopalnie. Ale Górnicy się zebrali a do nich przyłączyli między innymi np. ludzie z Poczty w której mają też być duże zwolnienia i ogłosili strajk. Wywalczyli sobie szantażem gwarancje zatrudnienia chyba do emerytury. I utrzymali przywileje takie jak np. czternastki.

Poczta Polska
Poczta Polska

Ja to widzę tak. Jak była tworzona firma państwowa np. Poczta Polska i były tam wymyślane bzdurne rzeczy byle były miejsca zatrudnienia dla znajomych i nie tylko to jest patologia. Wiemy że tak kiedyś było i cała biurokracja w Polsce jest przerośnięta byle były stanowiska. W każdym normalnym zakładzie jak wchodzą do użytku np. Kombajny które zastępują ludzi, to niestety nie będziemy ręcznie orać, zbierać pola a w Poczcie Polskiej tak trochę jest. Np. układy z pośrednictwem pracy które przez pocztę przysyła nikomu niepotrzebne listy. I to czasami na około przez różne miasta byle coś mieli do roboty. Gdzieś o tym pisałem w szczegółach więc jak kogoś interesuje to znajdę a póki co to w skrócie, bo temat mi się rozciąga i Górnicy czekają.

Nie może być tak że się zbierzemy np. 90 % społeczeństwa i pójdziemy na Warszawę nakazując politykom np. całkowicie zlikwidować podatki, czyli to trochę niefajnie że inny robią na umowach o dzieło i każdy miesiąc może być ostatni w pracy, a inni dla tego że są w większej grupie mają dużo lepsze warunki socjalne kosztem wszystkich, i ten biedny też płaci by dotować kopalnie miliardami bo mają straty.

Frankowicze
Frankowicze

I przechodzę do strat, straty generuje w górnictwie też biurokracja, słyszałem wypowiedzi kogoś kto rozważał kupienie kopalni która gdyby nie dotacja ze wspólnego skarbca Polski to by zbankrutowała, i mówił że to pociągnie ale zamiast np. 800 ludzi w biurach wystarczy 100, tu jest problem bo z kopalni są pieniądze ale mafia węglowa, prezesi, zarządcy czy jak oni się tam nazywają miliony miesięcznie zawijają, na przekrętach lub legalnych super umowach.

Węgiel też się kończy i trzeba brać po uwagę że bez sensu są Syzyfowe Prace za które muszą płacić wszyscy, czy to praca w Kopalni, na Poczcie, w ZUS czy Hucie.

Z drugiej strony zamiast dotować górnictwo czyli też niektóre studnie bez dna, można obniżyć im podatki lub koszty pracy, lub zrezygnować z niefachowych, lukratywnych posad politycznych w górnictwie, nie rozumiem jak można kupować węgiel nawet tańszy z np. Rosja, nawet gdyby byli mili i nie utrudniali nam życia np. embargiem, to chyba są ważniejsi Polacy którzy chcą pracy w Polsce ?  przecież to nie tylko zarabiamy bo coś taniej kupiliśmy dla Kraju, musimy wspierać polaków i robić tak by polski węgiel był póki jeszcze jest, Ci Górnicy zarobią, kupią, dzieci zrobią na których rządzącym niby tak zależy, jak stracą pracę to co następni na emigracje ?

A kopalnie kupi zagraniczny inwestor i jemu się opłaci, a my stracimy następną gałąź własnego paliwa gospodarki, podobnie było ze wszystkimi dużymi Cementowniami w Polsce i już żadna cementownia, nie jest Krajową firmą i być może nawet nie płaci podatków u nas. Jak tak patrzą krótkowzrocznie i widzą tylko taniej węgiel gdzie indziej, to może nic nie produkujmy, nie pracujmy a wszystko kupmy z Chin bo dużo tańsze, a kasę będziemy brać tym razem na odwrót od polityków 🙂

Polactwo
Polactwo

Górnicy mimo swojej ciężkiej pracy powinni być traktowani jak wszyscy bez szczególnych przywilejów, którymi są np. miliardy lane od lat do górnictwa a do innych firm nie, a politycy skoro chcą likwidować nierentowne zakłady pracy to niech może zaczną od np. ZUS czy Sejmu ? wystarczy nam prawo europejskie wy tylko generujecie koszty i problemy, zwalniamy was, i przyjmujemy prawo np. Unii Europejskiej 🙂

.

.

Wiadomości 19:30 TVP1

Rzadko oglądam telewizję a jeżeli już się zdarzy to są to głównie wiadomości lub jakieś programy typu Discovery. Duża części informacji była dziś poświęcona strajkowi solidarności który ma się rozpocząć 11 września. Strajk ma trwać nawet miesiące aż do skutku jakim jest zmienienie prawa które robi z pracowników niewolników. Obecny rząd ciągle zmienia prawo pod przykrywką tego że bezrobocie rośnie i potrzebne jest zmniejszenie obciążeń pracodawców. Ale polepszając życie szefom firm bardzo pogarsza sytuacje pracowników. Myślę że to państwo powinno wziąć ten ciężar na siebie a nie obarczać nim najbiedniejszych.

Czytaj dalej „Wiadomości 19:30 TVP1”