Reperacje wojenne

Reperacje wojenne. „Innym zapłacono a nam nie” takie żale na cały świat stawiają nas w sytuacji zbitego psa który szuka poparcia. Widać jacy słabi jesteśmy. Czy nie lepiej dogadać się po cichu a później to ogłosić medialnie ? Kasy w budżecie brakło a już nie chcą pożyczyć Niemcy.

Ciągłe wyciąganie tej nieszczęsnej historii nam nie pomoże bo to złe emocje. Czy nie lepiej się pogodzić i z Niemcami i z Rosjanami ? Czy lepiej im pokazać że my robimy jak chcemy, na własne nieszczęście.

Niestety nie jesteśmy mocarstwem jakim by chciały być nasze obecne ELITY. Kłócenie się z Rosją będzie miało efekt taki że będziemy płacić drogo za gaz. Embarga na jabłka i inne będą ciągle itp.

Pokłócimy się z Niemcami to skończy się kasa z UE. Przecież gdyby nie 350 miliardów euro na czystko, dla nas od momentu wstąpienia to byśmy nie mieli ani stadionów ani drug ani pracy. I było by dużo gorzej.

Takie gadanie na głos że nas nie szanują co nam da ? Ostro gramy na nerwach Unii Europejskiej.

Ci Muzułmanie których nie chcemy teraz przyjąć, będą to pamiętać za 20 lat. Czysta prosta matematyka w połączeniu z wiedzą o demografii, daje jasne dowody że szybko przejmą Europę. Niestety nawet jak u nas będzie dobrobyt, to mały procent ludzi by chciało mieć dużo dzieci. Reperacje wojenne.

Pamiętam z historii że kiedyś pogański Król Polski był mądry i przyjął chrześcijaństwo by zakonnicy nie wyrznęli narodu. Znając obecnego króla zaprowadzi nas na rzeź a nie odda pola. (Lepszy żywy obywatel niż martwy bohater 😉 pozdrowienia Maria ;).

Przypominam że my od długu publicznego na razie płacimy 50 miliardów złoty samych odsetek, co rok czy co miesiąc już nie pamiętam. Ta kwota szybko rośnie, więc wystarczy że nam Niemcy podarują spłatę odsetek na jakiś czas i to załatwi sprawę reparacji ?  A my zamiast spłacać długi które są dużym obciążeniem to o jakieś drobne żebrzemy. A jak będą chcieli to nam nie dadzą i jeszcze kasę z Unii zmniejszą i co my zrobimy ? Wyjdziemy i się obrazimy ?

Jesteśmy biednym krajem bez surowców (np. ropa) jak Rosja i Bez technologi (np. Mercedes) jak Niemcy, co my możemy sprzedać na cały świat i na tym zarobić by być bogatym jak nasi sąsiedzi? nawet tania siła robocza już nie jesteśmy bo Chińczycy są lepsi, (Chińczyków jest 1,34 mld) trochę położenie w środku europy nas ratuje, ale słysząc jakie napięcia towarzyszą między państwami to nasze granice mogą się zmienić i to się zmienia np. Krym

A gazociągi i interesy mogą spokojnie nawet na około iść z ominięciem Polski. Sami siebie nie wyżywimy musimy współpracować z sąsiadami.

Mierzmy siły na zamiary …

 

„Others have paid us not” such grief for the whole world put us in the situation of a dog that is looking for support, we see how weak we are or better not get along quietly and later to announce media? budgets are missing and no longer want to borrow Germany?

Continuing to draw this unhappy story will not help us because it’s bad emotions, is not it better to reconcile with the Germans and the Russians? Is it better to show them that we are doing what we want, for our own misery?

Unfortunately, we are not the power to be our present ELITE, the quarrel with Russia will have the effect that we will pay dearly for gas, embargo on apples and other will always,

If we did not have the 350 euros, we would not have any stadiums or work or jobs … and it would have been a lot worse.

Such talk that we do not respect what we give? We are playing hard on the nerves of the European Union.

Those Muslims that we do not want to accept now will be remembered for 20 years, pure mathematics combined with knowledge of demography, gives clear evidence that Europe will soon overtake, albeit even with us being prosperous, a small percentage of people would want to have a lot of children .

I remember from the story that once the pagan King of Poland was wise and accepted Christianity not to expel the nation … knowing the present king would lead us to slaughter and not give the field … (better living citizen than dead hero;) greetings Maria;)

I remind you that from public debt we now pay 50 billion zloty of interest alone, every year or every month I do not remember 🙂 this amount is rapidly growing, so enough that us Germany will give interest payments for some time and it will fix the problem of reparation? And we instead of paying debts that are heavy burden are some small beggar, and how will they not give us the money and the money from the Union will reduce and what we will do? will we come out and be offended?

We are a poor country without raw materials (eg oil) like Russia and without technology (like Mercedes) like Germany, what can we sell to the whole world and earn it to be rich as our neighbors? Even cheap labor is no longer because the Chinese are better, (the Chinese are 1.34 billion) a little in the middle of Europe save us, but hearing what the tension between the states is our borders can change and it is changing eg Crimea

And gas pipelines and businesses can calmly even go around avoiding Poland. We do not live by ourselves, we have to work with our neighbors.

Let’s go for strengths …

https://youtu.be/ZALG3F7D5qU tesla

 

Muzułmanie opanowują Francję

Muzułmanie będą rządzić Europą. Słyszałem jeden z ostatnich filmów Pana Max Kolonko. Trochę narzeka na Muzułmanów we Francji. W wielu przypadkach się z nim zgadzam ale niektóre jego poglądy, są dla mnie bardzo niezrozumiałe. Już parę lat temu słyszałem że w Norwegi w jakimś regionie, nie ma już bożego narodzenia a większość Muzułmańska ma swoje święta państwowe.

Mamy demokrację tak ? Jeżeli np. Katolicy są większością w Polsce i całkowicie innej mniejszości każdą prosto mówiąc płacić kasę pod przymusem np. (fundusz kościelny). Mają swoje kościelne święta które obowiązują wszystkich itp. nie ma podziału bogowie do świątyń tylko krzyże i bożki są wszędzie. Piszę bożki bo dla Katolika bożkiem jest Allach i odwrotnie itp. itd.

muzulmanie-we-francji
muzulmanie-we-francji

Jeżeli np. za 7 lat we Francji później w Niemczech i na całym świecie będą większością wyznawcy np. Prawosławie to czemu oni nie mogą mieć swoich państwowych świąt, świątyń itp. ???

Myślę że większość mieszkająca na danym terenie ma prawo ustalać reguły, ale chciał bym by przy tym poszanować w państwie zasadę równości, niezależnie od wyznania a religie wywalił z polityki i szkół do kościołów, i oczywiście kasę niech dają wierzący swoim kapłanom, a nie jak jest np. teraz w Polsce Świadkowie Jehowy płacą na Katolików, ale np. Katolicy na Muzułmanów czy innych to już nie chcą 🙂

Nie ma pokoju na świecie z religią, mam nadzieje że w końcu do tego dojdziemy, ludzie mający za wyznacznik życia matematykę, poezję, wszelkiego rodzaju hobby dogadają się ze wszystkimi za ziemi, ale mając za przewodnika religie jeden taką inny inną się nie dogadamy niestety, tylko pozabijamy w imię boga …

Muslims rule the world, we are committed to democracy, if Muslims more, they have the right to govern, as others have right now, i think it’s fair, but do not want religion is mentally ill…

ps.

Myślałem by pisać bardziej luzackie teksty, bo niektórzy dalsi znajomi myślą że jestem jakiś pesymista, narzekający ciągle itp. 🙂 ale nie mogę, jak się już wpiszę tutaj z np. złych przemyśleń to już mi przechodzi a z dobrych to jeszcze lepiej 🙂 bez obaw na co dzień wierzę że będzie luz w przyszłości na ziemi, ale kiedy nie wiem 🙂

.

Marcin RÓŻAL o religii;

.

.

December 2014

December.

Kogut
Kogut

Zdjęcie po lewej stronie to spontaniczne ujęcie z wycieczki poza miasto. Spotkałem Rosjanina który mówi że zaczynają osiedlać ziemie blisko Zawiercia. By później ogłosić referendum o przyłączenie do Rosji. Spytałem tego osobnika czemu się nie kamuflują tylko z odznaką na czole chodzą? Powiedział że to taka prowokacja, świetnie znał polski, pachniało od niego alkoholem co może świadczyć o autentyczności gościa.

December w ramach nauki, Zawiercie z różnych powodów, wróciłem z wycieczki mile zaskoczony :).

The Wolf of Wall Street to pikuś w porównaniu z gościem na zdjęciu, jakość imprez oczywiście dostosowana do kieszeni ale gdyby ten osobnik, dysponował pieniędzmi jakie ma w filmie aktor Leonardo DiCaprio to niepewnością by go pobił bawiąc się tak by szybko umrzeć, wyższa szkoła jazdy.

;)
😉

Pozdrowienia dla rosyjskich Łyżwiarek które umilały pobyt daleko od domu 🙂

To taki wpis na pamiątkę 🙂 Najlepszą rzeczą która spotyka tą stronę to muzyka, przynajmniej tak mi się wydaje że to nie dodatek tylko rdzeń moich myśli, całego świata, wymiarów i kosmosu.

Są ludzie co nie trawią żadnego słowa wulgarnego nawet w wielkich dziełach, jak dla mnie bomba a Ty sprawdź i jak chcesz to oceń 😉 tymczasem ^^.

<^-^>

.

 

Putin o Sikorskim – Premier Ewa KOpacz

Środkowa Europa zaczyna przybierać na sile. Polska za sterami Tuska i Sikorskiego była w układzie z Rosją, „2008 r. Władimir Putin mówił Donaldowi Tuskowi o podziale Ukrainy.

Przekonywał, że to sztuczny kraj, a Lwów jest polskim miastem – takie stwierdzenia padają w rozmowie Radosława Sikorskiego z amerykańskim portalem Politico. Były szef MSZ twierdzi jednak, że wywiad nie był autoryzowany i niektóre wypowiedzi zostały nadinterpretowane.”

Nie przyznają się bo teraz już są po innej stronie (zachód ale o tym zaraz). Nie było tak że odmówili politycy nigdy nie odmawiają tylko negocjują, pisałem o tym wcześniej.

 

Kosmos
Kosmos

^^ 26 lutego 2014 ^^ Pisałem o tym bo wszystkie media go chwaliły a ja miałem zupełnie inne zdanie które teraz może się układa w jedną całość. Sikorski może jeszcze jest szpiegiem Rosyjskim który dostaje sprzeczne informacje z Brukseli i Rosji, więc nie wie co mówić, może na Twitter zaćwierka.

 

Przynajmniej do tej daty był tajny układ ale Tusk się opanował i za Euro poszedł do Angela Merkel. Dla lepszej ochrony i by go miała blisko bo on gotów jeszcze się dogadać jakoś z Putinem. Lub się przekona jak działają rosyjscy zabójcy, zdolni zabić każdego.

To oczywiście luźna interpretacja różnych faktów, nie dał bym sobie ręki uciąć za to 🙂 wpis z serii notka/szkic, tymczasem.

^^

Ewa KOpacz
Ewa KOpacz

26.10.2014 – Premier Polski Ewa Kopacz wraca z tarczą ze szczytu klimatycznego UE. Nie chce się zagłębiać w szczegóły bo to strasznie porąbane polityczne, stronnicze układy. (Pamiętamy że jak była marszałkiem to przyznała sobie i znajomym duże premie, po wyjściu na jaw wszystkiego część znajomych oddała cześć z tych pieniędzy na cele charytatywne. Debile dziennikarze mówili że spoko zawsze tak było więc niech sobie przyznają premie, skoro tak zawsze było czyli było dobrze.

Gdyby nie Palikot byśmy się tego nie dowiedzieli, wszystkiego najlepszego ! 🙂 bo Pan Janusz dziś obchodzi urodziny) Chcę zaznaczyć że nie wiadomo jeszcze co pani premier Ewa Kopacz przehandlowała bo się tylko mówi o zaletach, dopiero się dowiemy lub nie co polska na tym straciła bo za darmo tego nie dostaliśmy.

Kiedyś tak się cieszyli z dotacji z EU na różne duże budowy, itp. ale haczyków było wiele np. byśmy się zadłużyli w ich bankach, część kasy dawali resztę musieliśmy pożyczyć oczywiście od nich, same procenty od długów które obecnie płaci Polska (czyli my) to około 50 miliardów złoty rocznie czyli wszystko oddamy z procentami, do tego bankrut wielu firm, itp. śmieciówki dobiły resztę rynku i dobrych firm w Polsce jest jak na lekarstwo, itd.  kolejna fala emigracji, czy przetrwa jeszcze 500 lat naród Polski ? my już tego nie zobaczymy, ale jeżeli by się następnym pokoleniom żyło lepiej na zachodzie niż u siebie to niech się tak stanie dla ich dobra, Amen 🙂

 

.


^^

🙂 … ^^

Rosja może być celem ataku terrorystycznego

Rosja może być celem ataku terrorystycznego, w Kraju Stawropolskim niedaleko Soczi gdzie już za miesiąc odbędą się Igrzyska Olimpijskie, odnaleziono dwa samochody z ciałami kierowców w tych autach były zainstalowane bomby domowej produkcji. Na wszystkich lotniskach zaostrzono środki bezpieczeństwa, w czasie gdy odbędą się igrzyska olimpijskie oraz paranormalne będzie blokada miasta z powodu groźby ludzi wierzących w Islam, ich przywódca na Północnym Kaukazie Doku Umarow apelował by uniemożliwić przeprowadzenie igrzysk w Soczi.

Czytaj dalej „Rosja może być celem ataku terrorystycznego”

Olimpiada w Soczi

Olimpiada w Soczi może stać się najdroższą inwestycją olimpijską w historii, na potrzeby obiektów sportowych Rosja wyda około 60 miliardów dolarów. Igrzyska olimpijskie są organizowane co 4 lata w różnych krajach, przyświeca im idea braterstwa narodów i uczciwego współzawodnictwa w konkrecjach sportowych. Kiedyś na czas olimpiady przerywano wojny a uczestnicy składali przysięgę przed posągiem Zeusa że będą walczyć bez oszukiwania. Dużo jest protestów które słusznie zarzucają Rosji że na co dzień nie przyświeca temu krajowi idea braterstwa narodów a przeciwnie.

Czytaj dalej „Olimpiada w Soczi”

Słabe państwo

Słabe państwo, słyszałem ostatnio opinie która się powtarza a dotyczy tematu z 11 listopada, eksperci tak to tłumaczą że przenoszą większą winę za stosunki między państwami na te jednostki które wszczynały rozróby czy podpalenia. Rozumiem że garstka ludzi podsycana nienawiścią do Rosji przez niektóre partie lub w inny sposób może lekko wpłynąć na stosunki między państwami, jednak przesadą jest mówienie że to główny powód tak złych relacji państwowych między Rosja i Polska.

Czytaj dalej „Słabe państwo”

Marsz Niepodległości 2013

Marsz Niepodległości, w 1918 rok polska odrodziła się po 123 latach zaborów, wiadomo że można mieć pretensje że nie jest u nas w kraju tak dobrze pod względem gospodarczym jak np. w Niemczech, ale bez sensu jest siłą przekonywać do swoich racji, czasami w wojennych chwilach nie ma wyboru i trzeba zabijać, na szczęście już trochę lat minęło od ostatniej wojny w Europie. Można mieć do wszystkiego pretensję ale trzeba też docenić to że jest dużo lepiej niż 123 lata temu.

Czytaj dalej „Marsz Niepodległości 2013”

Katastrofa Smoleńska

Katastrofa Smoleńska, teoria spiskowa, dla mnie to jasne że chodzi o kampanie zdobycia poparcia ludu…  czemu mają służyć kolejne sensacyjne fakty polityków z PiS ? wywołaniu wojny z Rosją ? paraliżu w sejmie i ciągłym oskarżaniem Rządu Tuska o odpowiedzialność ? kto zezwolił na wylot samolotu w warunkach nie pozwalających na to, może od tego trzeba zacząć ? niektórzy politycy omijają dużo błędów u nas w kraju i przechodzą od razu do końca snując różne wizje zamachu …

Czytaj dalej „Katastrofa Smoleńska”