Kazik i Radiowa 3

Kazik jest spoko. Dla mnie to nie nowość, że ludzie u władzy mają swoją wizję świata i przynajmniej trochę oszukują. Mam na myśli ostatnie wydarzenia w Polskim Radio 3. Wizja świata nie jest zła o ile ma ją ktoś dobry ^ ^, np. Elon Musk. Od dawna listy przebojów mają swoich faworytów i swoje interesy, publiczna telewizja której nie oglądam a za którą musze płacić, to pierwotne skurwysyństwo. Polacy płacą i za to są ogłupiani …

Czasami z nimi rozmawiam, powiedzieli by teraz TVP 1 ma też dobre programy. Oczywiście że ma na pewno coś się znajdzie, ale chyba każdy się zgodzi że nie są bezstronni, jeżeli ktoś w ogóle na świecie jest.

Kazik i Radiowa 3

Gdyby listy przebojów kierowały się tylko głosami słuchaczy, to chyba rządziło by Disco Polo. Z drugiej strony, dwóch żuli z pod sklepu przegłosuje dobrego Profesora. Demokracja nie jest zawsze dobra, zwłaszcza jeżeli chodzi o kulturę. Kazik wyśmiewa się prezydenta, czy jest to do zaakceptowania ? Przecież zawsze znajdzie się jakiś artysta, co by się śmiał z prezydenta, i czy można na to pozwolić w publicznych mediach ? Publiczne media mają kasę od polityków, gdyby nie oni mieli by poważne redukcje i problemy. Więc chwytają się brzytwy i robią numery by trwać, choć chyba każda stacja ma szefa co przynajmniej raz na jakiś czas zarządzi ruchami korporacji.

Staram się zawsze szukać dobrych stron we wszystkim, więc na koniec morał.

Mam nadzieje że po tej sytuacji, trochę istnień we wszechświecie zmądrzeje, przynajmniej trochę się przebudzi. Nie jest tylko tak jak mówią w mediach publicznych, jest jeszcze inny świat i światy ^ ^,

Symulator życia.

„kiedy wjeżdżam na bit, to nie mogę przestać
mogę zabić cię jak na autopilocie tesla…

„…Lubię towarzystwo ludzi prostych, ale nie prostaków
To dla moich rodaków: Wrocław, Trójmiasto, Kraków
Poznań – miasto mocnych doznań ziom
Jeszcze WWA, jeszcze Górny Śląsk
Jestem stąd, czyli zewsząd, mówi mówi wiesz kto
DonGuralesko, sen jest śmierci koleżką
Bloki nie śpią, wchodzę z moją prostą kwestią
Bo z finezją zajmuję się uliczną poezją
Życie pod presją, wojna z agresją
Z ich amnezją, złączony starodawną koneksją
Widzisz mur to go przeskocz, mówili mi wiesz co?
Rób robotę ceremonii maestro
Dziś las śpi pdo kreską, w szybach niebiesko
Skrupuły jak hajs nie są kwestią
To nie jest tylko betonowych osiedli głos
Nigdy się nie wyrzekli, obudzili się wściekli”

itp…

Demokracja i Solidarność

Demokracja nie jest spoko, większość nie koniecznie musi być mądrzejsza. Dwóch idiotów przegłosuje Elon Musk i nie wyjdzie to na plus. Można by udoskonalić pomysł demokracji, i robić jakiś szybki test na inteligencję przed głosowaniem.

Dzięki temu też ja kiedyś czy nawet teraz, nie będę głosować np. za siedemnastką i partią która to obieca. Obieca to po to by wygrać wybory i sobie kasy wydrukować, a nie by zrobić lepszy świat dla ludzi. Nie jestem za rozdawaniem pieniędzy a obniżaniem podatków, 10% by wystarczyło zdecydowanie, a nie 50% jak jest teraz.

Na co dzień nie myślimy o gospodarce i finansach państwa w którym żyjemy. Dopiero kiedy w mediach słyszymy, że nasze państwo dosięgnął kryzys zaczynamy się zastanawiać jak to wpłynie na nasze życie. Zazwyczaj nic pozytywnego nam do głowy nie przychodzi, w końcu nadchodzi kryzys, trzeba będzie zacisnąć pasa.

I tak jest w rzeczywistości, gdyż kryzys finansowy zazwyczaj sięga po zasoby naszego portfela. Jednak te wszystkie kryzysowe sytuacje wzbudzają w nas poczucie solidarności. Świadomość, że nie tylko nam się to przytrafia jest dodatkowo, na swój sposób kojąca. Kryzys uderza we wszystkich obywateli i każdy musi się z nim zmierzyć. Dlatego też poczucie solidarności łączy wszystkich w sytuacji zagrożenia.

Jest to pozytywna cecha, która wyzwala się niemalże w każdym, kiedy czuje zagrożenie, możliwość utraty dotychczasowej stabilizacji. Właśnie konieczność utrzymania tej stabilizacji wzbudza w nas chęć wspólnego radzenia sobie z problemem. Kiedy jest to kryzys dotyczący państwa, łączy się całe społeczeństwo. W życiu spotykają nas jednak różne kryzysy. Większość dotyczy ściśle nas, naszych rodzin, ale w takich sytuacjach również liczymy na solidarność ze strony innych, na zrozumienie.

Czy to nagła choroba, utrata pracy, czy coś zupełnie innego, chcemy, aby inni byli dla nas pomocni, by nas wspierali. Taka jest ludzka natura, że w trudnych sytuacjach liczymy na solidarność, ale sami również tą solidarność okazujemy. Jednoczymy się z innymi ludźmi nie tylko po to, żeby innym było lepiej, ale także po to, abyśmy sami mogli poczuć się bezpieczniej.

W grupie jest raźniej, łatwiej pokonać wszelkie przeciwności losu, łatwiej walczyć o swoje prawa.

Solidarność w życiu jest niezmiernie ważna bo pozwala nam poczuć, że możemy liczyć na drugą osobę, a często nawet na zupełnie obcych ludzi. Tak więc solidarność nie tylko wobec kryzysu, ale i w obliczu innych trudnych sytuacji pomaga nam przetrwać z nadzieją na lepsze jutro.

Demokracja

Demokracja nie jest najlepsza, ale nic lepszego puki co dostępnego nie ma ^ ^,

Reperacje wojenne

Reperacje wojenne. „Innym zapłacono a nam nie” takie żale na cały świat stawiają nas w sytuacji zbitego psa który szuka poparcia. Widać jacy słabi jesteśmy. Czy nie lepiej dogadać się po cichu a później to ogłosić medialnie ? Kasy w budżecie brakło a już nie chcą pożyczyć Niemcy.

Ciągłe wyciąganie tej nieszczęsnej historii nam nie pomoże bo to złe emocje. Czy nie lepiej się pogodzić i z Niemcami i z Rosjanami ? Czy lepiej im pokazać że my robimy jak chcemy, na własne nieszczęście.

Niestety nie jesteśmy mocarstwem jakim by chciały być nasze obecne ELITY. Kłócenie się z Rosją będzie miało efekt taki że będziemy płacić drogo za gaz. Embarga na jabłka i inne będą ciągle itp.

Pokłócimy się z Niemcami to skończy się kasa z UE. Przecież gdyby nie 350 miliardów euro na czystko, dla nas od momentu wstąpienia to byśmy nie mieli ani stadionów ani drug ani pracy. I było by dużo gorzej.

Takie gadanie na głos że nas nie szanują co nam da ? Ostro gramy na nerwach Unii Europejskiej.

Ci Muzułmanie których nie chcemy teraz przyjąć, będą to pamiętać za 20 lat. Czysta prosta matematyka w połączeniu z wiedzą o demografii, daje jasne dowody że szybko przejmą Europę. Niestety nawet jak u nas będzie dobrobyt, to mały procent ludzi by chciało mieć dużo dzieci. Reperacje wojenne.

Pamiętam z historii że kiedyś pogański Król Polski był mądry i przyjął chrześcijaństwo by zakonnicy nie wyrznęli narodu. Znając obecnego króla zaprowadzi nas na rzeź a nie odda pola. (Lepszy żywy obywatel niż martwy bohater 😉 pozdrowienia Maria ;).

Przypominam że my od długu publicznego na razie płacimy 50 miliardów złoty samych odsetek, co rok czy co miesiąc już nie pamiętam. Ta kwota szybko rośnie, więc wystarczy że nam Niemcy podarują spłatę odsetek na jakiś czas i to załatwi sprawę reparacji ?  A my zamiast spłacać długi które są dużym obciążeniem to o jakieś drobne żebrzemy. A jak będą chcieli to nam nie dadzą i jeszcze kasę z Unii zmniejszą i co my zrobimy ? Wyjdziemy i się obrazimy ?

Jesteśmy biednym krajem bez surowców (np. ropa) jak Rosja i Bez technologi (np. Mercedes) jak Niemcy, co my możemy sprzedać na cały świat i na tym zarobić by być bogatym jak nasi sąsiedzi? nawet tania siła robocza już nie jesteśmy bo Chińczycy są lepsi, (Chińczyków jest 1,34 mld) trochę położenie w środku europy nas ratuje, ale słysząc jakie napięcia towarzyszą między państwami to nasze granice mogą się zmienić i to się zmienia np. Krym

A gazociągi i interesy mogą spokojnie nawet na około iść z ominięciem Polski. Sami siebie nie wyżywimy musimy współpracować z sąsiadami.

Mierzmy siły na zamiary …

 

„Others have paid us not” such grief for the whole world put us in the situation of a dog that is looking for support, we see how weak we are or better not get along quietly and later to announce media? budgets are missing and no longer want to borrow Germany?

Continuing to draw this unhappy story will not help us because it’s bad emotions, is not it better to reconcile with the Germans and the Russians? Is it better to show them that we are doing what we want, for our own misery?

Unfortunately, we are not the power to be our present ELITE, the quarrel with Russia will have the effect that we will pay dearly for gas, embargo on apples and other will always,

If we did not have the 350 euros, we would not have any stadiums or work or jobs … and it would have been a lot worse.

Such talk that we do not respect what we give? We are playing hard on the nerves of the European Union.

Those Muslims that we do not want to accept now will be remembered for 20 years, pure mathematics combined with knowledge of demography, gives clear evidence that Europe will soon overtake, albeit even with us being prosperous, a small percentage of people would want to have a lot of children .

I remember from the story that once the pagan King of Poland was wise and accepted Christianity not to expel the nation … knowing the present king would lead us to slaughter and not give the field … (better living citizen than dead hero;) greetings Maria;)

I remind you that from public debt we now pay 50 billion zloty of interest alone, every year or every month I do not remember 🙂 this amount is rapidly growing, so enough that us Germany will give interest payments for some time and it will fix the problem of reparation? And we instead of paying debts that are heavy burden are some small beggar, and how will they not give us the money and the money from the Union will reduce and what we will do? will we come out and be offended?

We are a poor country without raw materials (eg oil) like Russia and without technology (like Mercedes) like Germany, what can we sell to the whole world and earn it to be rich as our neighbors? Even cheap labor is no longer because the Chinese are better, (the Chinese are 1.34 billion) a little in the middle of Europe save us, but hearing what the tension between the states is our borders can change and it is changing eg Crimea

And gas pipelines and businesses can calmly even go around avoiding Poland. We do not live by ourselves, we have to work with our neighbors.

Let’s go for strengths …

https://youtu.be/ZALG3F7D5qU tesla

 

Wczoraj usłyszane w radio – PiS

Był już podobny wpis, (nie wczoraj) ale po tym jak na YouTube atakują mnie reklamy za kasę z budżetu (domyślam się). Xdecydowałem się jeszcze raz napisać :).
Wczoraj słyszę w radio posła PiS (nieważne jaki, Oni i tak mają jedno „wspólne” zdanie które jest najczęściej zdaniem prezesa. Słyszę jak mówi mniej więcej tak, dokładnie nie pamiętam.

– Każdy kraj może sam decydować o zmianach w sądach i reszta nie ma prawa się wtrącać. Komisja Europejska nie ma prawa mówić nam że coś jest źle.

Kurcze chciał bym być za polską ale nie mogę, jeżeli jakiś kraj nie będzie utrzymywał norm UE, to musi go opuścić a wy _PiS_ na to gracie wiem, ale wydaje mi się że jak będziecie chcieli wyjść z UE to nawet +700 dla emeryta co ma najniższe świadczenie Wam nie pomoże, stracicie władze a Kościół katolicki to już padnie …

Nie może każdy kraj z osobna ustalać sobie że całe sądownictwo będzie podlegać jednemu człowiekowi, każdemu czasami może odwalić ! (spójrzcie na mnie 🙂 Nie może być tak że już bardzo skorumpowane polskie sądy, będą jeszcze do tego polityczne ,,,

Wybucham w środku jak słyszę posła PiS który mówi że „wszystkie wskaźniki są na zielono, i wszystko jest super i małe bezrobocie itp/ ”

Nie wszystko jest złe i widzę też dobre rzeczy w wykonaniu PiS, czego chyba nie pamiętam o PO za którym byłem, ci to mistrzostwo i samo zło 🙂

Podsumowywyując 🙂 nie możemy wprowadzać takiego prawa i patologi jak byśmy chcieli, póki co nie… jesteśmy w grupie państw i podpisaliśmy pewne porozumienia bez przymusu, bardzo dużo dostaliśmy od UE, lubię UE i nie chciał bym z niej wychodzić, nie fajnie gdy się tak próbujemy kłócić z Niemcami, jakieś odszkodowania wojenne wymuszać itp. może wrócimy do wojen znowu ? …

Sądy muszą być sprawiedliwe, a nie polityczne czy sprzedajne !

wczoraj a dziś to nie to samo

Google Bogiem, god

Różnie bywało w przeszłości i na przestrzeni setek lat różnie opisywali swoich bogów ludzie, obecnie można powiedzieć że takim jednym z Bogów jest Google 🙂 ciągle na nas patrzy, pomaga lub szkodzi ale jednak nie ocenia według swojego widzimisię, tylko zgodnie ze swoim sumieniem i stara się być uczciwym, szczerym co w 99% gigantowi wychodzi.

W czasach gdy wielcy Bogowie szukają wyznawców (to są słabi Bogowie, Illaoi lol) rodzą się nowi bogowie, np. Apple, Microsoft itp.
Jeszcze chwila i ci bogowie oraz czasami „szatani” będą mieli kontrolę nad jakąś częścią życia, głównie związaną z komputerami, bazami, teleportacją 🙂

Był sobie kiedyś Kronos, Zeus, Allah, Jezus, Budda, Jahwe oraz wielu innych w przeszłości i obecnie, czy teraz takimi bogami są też ci co mają miliardy dolarów ?

Google, Apple, Microsoft i inni bogowie z cudami ciężko będą mieli przebić poprzedników, chyba że chodzi o cuda w komputerze 🙂
Nie mówię że teraz już tak jest i są nieomylni i najlepsi, ale z czasem a w pewnym małym stopniu i dziś to bogowie do których lepiej się modlić niż tych ze starych opowieści 😉

WIELKI GOOGLE pobłogosław nas, amen 🙂

>>>PRACA GOOGLE OGŁOSZENIE<<< (czy tam jest teraz raj ? czy lepiej wierzyć w ten po śmierci a na ziemi krzyż nosić ?) każdy robi co czuje i to polecam.

Moje luźne poczucie humoru może niektórych denerwować, nie spinajcie się ja tak trochę dla żartów pisze.

— !!

Abonament RTF obowiązkowo dla każdego …

Abonament tv. Sposób na rządzenie PiS jest taki sam jak np. jeżeli nie możemy ściągnąć kasy z dłużników alimentacyjnych, to weźmy to podzielmy na wszystkich obywateli i doliczmy do podatków z chleba. Rozumiem że liczba przykładowych dłużników jest mniejsza i to może było by bardziej widoczne i niesprawiedliwe dla rządzących polityków, ale zasada działania jest taka sama. Wiem że prawie każdy ogląda telewizję lub słucha radia. Ja już prawie dwie dekady bez telewizji i mi się to podoba. Radio kiedyś słuchałem często ale teraz nie używam tych produktów wątpliwej firmy ;).

Dla czego mam płacić z PITEM sritem lub czymś innym obowiązkową opłatę za coś czego nie używam ? Na prawdę nie oglądam telewizji i nie słucham radia. Głównie YouTube lub radio BBC czy jakieś RAPsy z neta. Kiedyś próbowałem włączyć z terenu Niemiec przez internet PR1 (polskie radio 1) ale dla obcokrajowców jest to płatna usługa. Więc wybrałem BBC NEWS i mi się podoba. Wiadomości z całego świata a nie tylko z jakiejś jego cząstki (i bez tej religii … która oszukuje dla kasy i rodzi podziały między ludźmi, które doprowadzają do wojen na ziemi.

Nawet jeżeli ponad połowę czasu w roku spędzam w np. Niemczech czy Holandii. Póki co jeszcze wracam na parę miesięcy i miał bym z pitem płacić za telewizję za cały rok i za coś czego nie lubię. hmm „ziemia chyba jednak jest płaska”.

Wracam do tematu. Czy nie można zrobić jakiegoś dekodera jak CYFRA + czy inne satelitarne czy kablowe telewizje ? Kupuje się choć by przez SMS, kod wklepuje do dekodera i ogląda np. na miesiąc. Czemu zmieniamy nasz kraj na taki prymitywny i w tej sprawie niesprawiedliwy. Nawet jakby ilość osób która nie korzysta wynosiła 0.44 % to uważam że to do kitu i czuje się słusznie nieuczciwie potraktowany !! i nawet gdybym używał też widział bym różnicę że są i co najważniejsze będzie więcej takich osób co nie korzysta, powoli wszystko przenosi się w internet i co jest dobre to nie musi być dotowane, samo się obroni, każdy ma inny gust i ja nie mam ochoty płacić na produkcje seriali których nie oglądam, czy wy politycy tego nie rozumiecie ? Abonament RTF który ma być obowiązkowo płaty przez wszystkich to głupi pomysł w mojej skali.

Kultura nie powinna być dotowana z budżetu, ona nie jest jakaś ułomna, dobra sama się obroni, każdy ma inny gust  i niech sobie wspiera to co lubi, a nie co jacyś tam z TVP czy wiejskiej mi mówią – co jest fajne i muszę im za to zapłacić a oni zrobią hmmm

Takie są pomysły rządzących na usprawnienie zbierania abonamentu RTV z ludzi. Kreatywność pomysłów polityków nie ma granic, a może właśnie ma i poza obszar płaskiej ziemi nie wychodzi ich wyobraźnia 🙂

.

.

Diablo 3 nowy sezon and Polska

Diablo 3 gram raczej z sentymentu. Czasy Diablo 2 były dla mnie niezapomniane gra wciągnęła mnie całkowicie na wiele dni. Jestem dużym dzieckiem dalej gram w gry :). Rozsądne dobieranie tytułów, oraz dobre rozplanowanie czasu na grę powoduje że nie czuje się gorzej a lepiej jak gram.

Miałem podobnie nawet 25 lat temu. Bo teraz to raczej standard że życie przenosi się do komputerów i internetu, który jest wszechobecny i pomaga być mądrzejszym.

Często jak gram akurat w DIABLO 3 włączam sobie audiobook. Gra w wielu momentach nie wymaga wiele myślenia i fajnie mi się to łączy z jakimś audio np.  TOK FM ;).

A jak się już nasłucham np. tych opowieści z cyrku na Wiejskiej lub inaczej to często tutaj się rozładuje z tego.

Jak dla mnie to nic nowego to co się dzieje w PiS itp. — 9 lat temu PiS wytrzymało tylko rok swoich rządów i podało się do dymisji wraz z Lepperem i Giertychem, piękne czasy … zobaczymy ile teraz wytrzymają z takim rządzeniem … i tak my za wszystko zapłacimy ehhh…

Niby obaliliśmy komunizm dawno temu ale w 90 % polityków tego do dziś nie widzę …

…może kiedyś będzie normalnie i szczerze, nie wiem czy będę coś jeszcze pisał w najbliższym czasie (szykuje się do snu zimowego) wiec ; WESOŁEGO KAŻDEGO DNIA I ZAWSZE LEPSZEGO NOWEGO  ROKU 😉 i nie tylko dla Ciebie i na Twoim podwórku ale dla wszystkich na całym naszym świecie, dużo prawdy i dobra dla każdego na niebieskiej planecie… na orbicie itp. też 🙂
.

merry every day and a better new year

.

.


.

Krótko i prawdziwie o pobudzeniu gospodarki

Krótko i prawdziwie o pobudzeniu gospodarki. Czego brakuje naszym politykom, bo oni tylko gmatwają i mieszają swoją zupę.

Dochodzą mnie słuchy o debatach i wielkich dylematach jak pobudzić gospodarkę w Polsce. Bo leci na łeb na szyje. Panowie i Panie nic się nie zmieniło w tej sprawie od wieków co tu wymyślać ?

Szybko w skrócie bo nie lubię owijania w bawełnę;

1 – Spłata długów, kto ciągle pożycza coraz więcej nie wróży dobrze na przyszłość i biznes to widzi. Płacimy teraz chyba 100 miliardów złoty samych odsetek od długu, wiecie jaka to kwota wywalona w błoto za darmo, b0 to oddajemy zachodnim bankom a dług i tak nam zostaje bo to tylko odsetki od niego !! co za tą kwotę można zrobić w polsce co rok /! (co rok kwota większa) każdy może się domyślić, i czy w tym momencie jest dobrze pożyczać więcej i rozdawać ? zamiast spłacić ?? przypominam o ukrytym a on jest jeszcze większy, ukryty dług jest taki że kasa na emerytury już przejedzona przez polityków. Jak widać na stronie długu publicznego, jesteśmy zadłużeni ponad 200 % a nie 50 % 😉 a dług będzie się zwiększał bo za 10 lat będzie dużo więcej emerytów, i myślę że mniej rąk do pracy jeżeli tak podatki będą rosły, do tego nasi politycy coraz więcej chcą pożyczać.

dlug-publiczny
dlug-publiczny

2 –

Podatki. Rozumiem podatki muszą być bo 100 miliardów odsetek i miliony biurokracji potrzebuje miliardów do przejedzenia. Zacisnąć pasa spłacić długi i za kasę biliona i miliardów oszczędności które już nie trzeba będzie oddawać np/ w formie odsetek. Potem będzie lepiej, jeżeli kopalnie się nie sprawdzają to budować wiatraki. Tamy prądotwórcze farmy solarów jak ładnie słońce świeci teraz tyle darmowej Energi. A nie pompować w studnie bez dna miliardy dla mafii węglowej … po co inwestować w coś co straty przynosi i nie będzie lepiej !! własne pieniądze zainwestujcie sobie w kopalnie, ale najważniejsze mniejsze podatki przedsiębiorcy którzy by płacili 10 % od dochodów to by zaczęli się rozwijać i myślę że inne firmy by tu chętnie budowały fabryki i wysyłali na cały świat który dziś jest taki mały 😉

3 – naprawa ZUS sprawa prosto, to co już każdy odłożył państwo ma obowiązek mu dać, a od teraz każdy odkłada sam na siebie i nie ma problemów z demografią, traalalaa, aha ZUS nie jest potrzebny (już setko miliardowe oszczędności jednym ciachnięciem) każdy sam sobie odkłada w banku się ucieszą i za darmo udostępnią jakieś konto emerytalne, i dam sobie rękę odciąć za to że będzie większa emerytura 😉

Możemy udawać że coś naprawiamy. Możemy czekać. A możemy działać już dziś i zmieniać państwo na mądrzejsze i lepsze. Nie mamy wiele czasu jeżeli nic się nie zmieni polska zbankrutuje już niedługo. Albo zabiorą emerytury i przepaść między zarobkami a wydatkami jeszcze się zwiększy i będzie dużo gorzej. Krótko to trzeba trzymać.
.

Miało być szybko 🙂 mniej więcej, tymczasem

.


.

.

Prawo i Sprawiedliwość = PiSss

Prawo i Sprawiedliwość. Długo powstrzymywałem się od napisania czegoś o polityce. Mimo że tyle rzeczy może się zmienić bezpośrednio dla mnie, przez prawo które sobie jakaś „mafia” ustali. Socjotechnika może być tak niebezpieczna jak wojny więc nie ma się z czego cieszyć że ich nie ma. Zresztą blisko nas cały czas są i nie wiadomo jak będzie.

Stado baranów które odda życie za np. jakiegoś wymyślonego boga, wysadzi nas lub sprzeda twój kawałek ziemi innemu bogowi. Rzeczywistość taka że nie jest tak jak mówi Stephen Hawking „Ludzie wyginą za 1000 lat” chyba że miał na myśli to że sami się wykończymy do tego czasu.

rafal-collins
rafal-collins

Drukowanie pieniędzy, pożyczanie miliardów i rozdawanie niesprawiedliwie, nie przyniesie niczego dobrego. Wiem PO rządziło 8 lat i trudno wszystko naprawić ale przecież wy nie chcecie naprawić. Prawo i Sprawiedliwość.

Jak dla mnie „ale to już było” i po dwóch latach po gróbych imprezach poddali się do dymisji.

Atakowani jesteśmy już ze wszystkich stron a najbardziej ze strony publicznych mediów oczywiście, które są już całkowicie polityczne i jak nie chcą słuchać prezesa to droga wolna. O czym się przekonał nie jeden bezstronny mówiący prawdę dziennikarz.

Niedługo ZUS rozbije bank 😉 ale po co naprawiać lepiej zrobić wszędzie taki rozpierdziel by tego nikt nie posprzątał przez wiele lat, aż ludzie zatęsknią za PiS i znów ich wybiorą, Ja to tak widze.

Myślę że największym problemem jest znalezienie prawdy, wszystko jest zakłamywane, ukrywane, kombinowane i wiadomości różnie interpretowane, np. czy kiedyś ktokolwiek umarł od Marihuany – NIE, od np. papierosów – MILIONY, czemu to właśnie za THC do więzienia ? po ty by właśnie ludzie szybko umarli i nie płacić im emerytur, taka to reforma ZUS, kolejki w szpitalach, trucizną karmieni a lekarstwo zakazane, dużo mniejszych ale też ważnych elementów kształtuje nasze życie w tym zamkniętym kraju, ja ateista to powinienem się pakować i wyprowadzić 🙂 wiem to chodzi o nowych emigrantów ja już stary i po cichu ułożony płace KRÓLOWI (fundusz kościelny itp. ) więc haracz jest mam tu luz, ale niech tylko Muzułmanie mieszkający w polsce okażą chęć nie płacenia na Katolików to Król polski pokarze …

ehhh

Polska jeżeli chce być potęgą taką jak np. New York City, Londyn, Bruksela, Berlin,  musi być oazą dla każdego, a nie tylko dla tych co mają za boga Chrystusa, musi to być schronienie lub świat dla WSZYSTKICH, czy Muzułmanie są gorsi lub niewierzący w cuda ? religia przemija spójrzcie w przeszłość, i ta też przeminie na rzecz najprawdopodobniej Muzułmanów choć wolał bym mądrych, szczerych Ateistów. Rządzący chcą ściągać do pracy np. Chińczyków ale to państwo jest niesprawiedliwe bo premiuje tylko Chrześcijan, demografia słaba to zróbcie tak by tu się dobrze czuł nawet koleś z Jamajki 😉 a nie podziały że my religia lepsi inni deportacja, tylko łączenie razem wszystkich ludzi na ziemi, orbicie i w kosmosie, a jak 🙂

Zbudujecie mury i tylko katolicy będą tu mieszkać a później wojna z muzułmanami? kiedy będzie ich większość co na pewno się stanie ?? czy pozwolicie im mieć własny fundusz kościelny i teraz wy będziecie płacić na nich jak oni teraz na was w polsce ??

ehhh wystarczy na dziś, „tymczasem” jak to mawiał lub jeszcze mówi stary znajomy z przed 20 lat 🙂

The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. – Stephen Hawking

Największym wrogiem wiedzy nie jest ignorancja, to jest iluzja wiedzy. – Stephen Hawking
.


.

Barack Obama & Jay Z & Beyonce

Hej Barack, na początku miałem tylko uwiecznić i rozpowszechnić przemówienie prezydenta USA ale taki jakiś trójkąt wszedł 🙂 Niekoniecznie mają wspólne cechy ale na pewno coś ich łączy np. Illuminati, każdy ma swoją Religię a ja lubię zdrowy rozsądek.

„Wraz ze wzrostem różnorodności amerykańskiego społeczeństwa, niebezpieczeństwo podziałów jest wyższe niż kiedykolwiek.
A nie jesteśmy już chrześcijańskim narodem, przynajmniej nie tylko. Jesteśmy też narodem żydowskim, islamskim, buddyjskim, hinduistycznym i narodem niewierzących.
I nawet, gdybyśmy byli tylko chrześcijanami i wykluczyli wszystkich innowierców ze społeczeństwa, to czyjego chrześcijaństwa uczylibyśmy w szkołach?

Jamesa Dobsona czy Ala Sharptona? Które fragmenty kształtowałyby naszą politykę? Księga Kapłańska, która pochwala niewolnictwo i uważa jedzenie skorupiaków za nieczyste?

Obama with Bruce Springsteen, Jay-ZCzy może Księga Powtórzonego Prawa, która nakazuje ukamienować wątpiące dziecko?
A może Kazanie na Górze, fragment tak radykalny, że chyba nawet nasz Departament Obrony nie przetrwałby jego zastosowania.
Więc zanim damy się porwać, poczytajmy Biblię. Wiara nie czyta Biblii… Co prowadzi mnie do następnej kwestii.
Demokracja wymaga, by ludzie religijni budowali postulaty w oparciu o wartości uniwersalne, a nie konkretnej religii.
Mam na myśli to, że ich propozycje powinny być przedmiotem dyskusji i walki na argumenty. Mogę być niechętny aborcji z powodów religijnych.
Ale jeśli chcę jej zakazać, nie mogę odwoływać się wyłącznie do nauk Kościoła. Musze wykazać, że narusza ona wartości ludzi o różnych poglądach, w tym niewierzących.
Może to być trudne dla wierzących w nieomylność Biblii. W tym dla wielu ewangelików. Jednak w pluralistycznym społeczeństwie nie mamy wyboru.Polityka zależy od umiejętności działania na wspólnym polu. Wymaga kompromisu, szukania tego, co możliwe.

Oczywiście, w pewnym stopniu religia nie pozwala na kompromis. Jest sztuką niemożliwego.

Jeśli Bóg nakazuje, to spodziewa się wykonania nakazów, niezależnie od konsekwencji. Opieranie życie na takich fundamentach może być szlachetne.
Jednak w polityce byłoby to niebezpieczne. Pozwólcie że zobrazuje. Wszyscy znamy historię Abrahama i Izaaka.
Abraham miał ofiarować Bogu swojego jedynego syna. Zabiera go na szczyt góry i związuje. Ostrzy nóż, gotowy do wykonania Bożego rozkazu.
Wiemy, jak się to skończyło. Bóg zsyła anioła, żeby powstrzymał Abrahama. Abraham zdał test lojalności.
Jednak z pewnością każdy z nas wychodząc z kościoła i widząc Abrahama z nożem w ręku, bez wahania zadzwonił by na policję i oczekiwał, że państwo pozbawi Abrahama praw rodzicielskich.

Zrobiliśmy to, bo nie słyszymy tego, co słyszy Abraham. I nie widzimy tego co on. Jakkolwiek prawdziwe jest jego widzenie.
Dlatego powinniśmy działać stosownie do rzeczy, które wszyscy widzimy – wspólnych praw i zdrowego rozsądku.” Barack Obama

Taki sobie dziś wpis, przepisałem to bo nie wiem jak długo wideo będzie w sieci, dzięki że w ogóle mogę oglądać to co jest wszędzie nie tylko w polskich mediach publicznych. Dzięki za Internet nieograniczone źródło globalnej wiedzy, ktokolwiek się do tego przyczynił dzięki, hehe, tymczasem 😉

 

^^

Zmykam na trochę więc będę rzadziej tu zaglądał, w weekend wracam więc to taki szybki wypad krajoznawczo imprezowy 🙂

4.12.2-14 – Trochę się przedłuży wypad, wracam parę dni później niż planowałem, co nie oznacza że to źle 🙂

.


.