Bytom koło Zawiercie

Bytom jest jednym z najstarszych miast na terenie Górnego Śląska.

Długa jest historia tutejszego przemysłu i budownictwa, długa jest też historia lokalnej społeczności żydowskiej. Wiadomo, że Żydzi pojawili się w Bytomiu już w XIII wieku. Wiadomo też, że w XIV wieku stanowili sporą grupę w wielu śląskich miastach, a ich osadnictwu sprzyjał brak ograniczeń prawnych.

Wielu książąt śląskich wręcz zachęcało ich do osiedlania się na terenie swych włości, a poprzez wydawanie stosownych przywilejów plany te realizowano z powodzeniem. Żydzi, jako zręczni handlarze oraz rzemieślnicy, korzystnie wpływali na rozwój miejskiej gospodarki. Tak było też w Bytomiu. Tu od czasów średniowiecza aż po wiek XVI Żydzi cieszyli się licznymi przywilejami. Dopiero przejecie władzy w mieście przez Habsburgów sprawiło, że zaczęto ograniczać ich przywileje, a nawet usuwać z miasta.

Polityka ta szybko jednak została złagodzona. Już w 1713 roku w bytom, Karol VI zezwolił Żydom na ponowne osiedlanie się na Śląsku. W połowie XVIII wieku, gdy Śląsk trafił w ręce pruskie, znów zmieniła się polityka władz wobec społeczności żydowskiej. W 1751 roku ukazał się bardzo ważny dokument, znany jako „Juden Reglement”. Pozwolił on na sprawowanie większej kontroli nad żydowskim osadnictwem na terenie miast śląskich. Rok później zabroniono Żydom kupowania ziemi na własność. Wojna siedmioletnia oraz kiepska sytuacja Prus w tym czasie sprawiła jednak, że Żydzi (ci najbogatsi) znów zaczęli cieszyć się względami władz. Budowanie kirkutów i synagog stało się możliwe po opłaceniu koncesji. Z możliwości takiej skorzystała też gmina w Bytomiu.

Samodzielna gmina żydowska na terenie miasta Bytomia powstała w 1770 roku, a jej pierwszym rabinem został Abraham Izrael Freund z Pilicy.

Na modlitwach spotykano się najpierw w prywatnej kamienicy na ulicy Józefczaka, później zaczęto spotykać się przy rynku. Początek XIX wieku to okres wydawania ustaw tolerancyjnych i swobody związanej z żydowskim osadnictwem na terenie śląskich miast. Ostatecznie w 1812 roku Żydzi stali się obywatelami Królestwa Pruskiego i mogli korzystać z pełni praw. Wpłynęło to również na rozwój gminy żydowskiej w Bytomiu. W 1809 roku, w czasach gdy Bytomiem rządzili Donersmackowie, wydana została zgodna na budowę synagogi. Powstała ona przy placu Grunwaldzkim, który w czasach pruskich funkcjonował jako plac Fryderyka Wilhelma. W 1810 roku synagoga ta została poświęcona, a w 1821 roku władze oficjalnie zatwierdziły istnienie i działalność bytomskiej gminy. W połowie tego stulecia Żydzi stanowili około 17% wszystkich mieszkańców miasta, byli wiec siłą, z którą władze musiały się liczyć. Synagoga, domy modlitwy oraz kirkuty mogły zatem powstawać na terenie miasta, stając się integralną częścią miejskiego krajobrazu.

Niestety, napięcia w okresie międzywojennym oraz wydarzenia z czasów II wojny światowej sprawiły, że Żydzi w miasta zniknęli na wiele lat. Dzisiejsza gmina jest niewielka i podległa pod gminę żydowską funkcjonującą w Katowicach. O społeczności żydowskiej przypominają nieliczne już pamiątki, które zachowały się na terenie Bytomia.

Dziś wiele kamienic pożydowskich istnieje nadal, choć o ich dawnych mieszkańcach pamięta już niewiele osób. Dawny kirkut przy ulicy Piastów Bytomskich to dziś zwykłe podwórko, a o istniejącym tu niegdyś cmentarzu przypomina jedynie tablica pamiątkowa. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku synagogi. Spalona w czasie „Nocy Kryształowej” dopiero kilka lat temu została przypomniana dzięki tablicy i pamiątkowej płycie. Najcenniejszym skarbem związanym z bytomskimi Żydami jest nowy kirkut, który można zobaczyć na ulicy Piekarskiej. Założony w latach 60. XIX wieku, może się pochwalić wspaniałym domem przedpogrzebowym oraz pięknymi macewami.

Bytom leży niedaleko Zawiercia ^ ^, dla tego to też, fajna baza wypadowa na jurę.

Leśniów. Jurajskie sanktuaria.

Leśniów. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to kraina wymarzona dla aktywnych turystów. Piesze i rowerowe wycieczki są najlepszym sposobem na odkrywanie piękna tej części kraju. Nie brak tu również miejsc, które przyciągają amatorów wspinaczki skałkowej. Warto jednak pamiętać, że Jura może się okazać obszarem atrakcyjnym i dla miłośników historii. I dla tych, których najbardziej interesuje turystyka pielgrzymkowa. Jednym z ważniejszych ośrodków pielgrzymkowych na Jurze jest sanktuarium w Żarkach Leśniowie. Co warto o nim wiedzieć?

Leśniów – wyjątkowa dzielnica Żarek.


Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin jest główną atrakcją Leśniowa. Dzielnicy, która stanowi część jurajskiego miasteczka Żarki. Bliskość tak ważnych ośrodków miejskich, jak Częstochowa oraz Myszków, malownicza okolica oraz zaczynająca się tu gęsta sieć szlaków pieszych i rowerowych. Oto czynniki, dzięki którym Leśniów zajmuje coraz ważniejsze miejsce na turystycznej mapie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jest to jednocześnie miejsce, które przyciąga pielgrzymów, miłośników legend i historii, a przede wszystkim tych, którzy interesują się sztuką sakralną.

Jurajskie sanktuarium i jego dzieje.


Kiedy powstało Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin? Dzieje kultu maryjnego w tym miejscu sięgają czasów średniowiecza, a początki sanktuarium związane są z działalnością księcia Władysława Opolczyka. W 1382 roku wracał on ze swą drużyną z Rusi Halickiej, a jednym z punktów na trasie jego przemarszu był dzisiejszy Leśniów. To właśnie tu zmęczeni i spragnieni wojownicy zaczęli prosić Matkę Boską o pomoc, a przede wszystkim – o wodę. Zgodnie z legendą prośby rycerzy zostały wysłuchane. Źródełko, które w cudowny sposób miało się pokazać drużynie książęcej, znane jest dziś jako źródło Leśniówki.

Od tego źródełka zaczyna się zresztą rozwój kultu maryjnego w Leśniowie. Wdzięczny za ocalenie Władysław Opolczyk buduje w Leśniowie kaplicę, w której pozostawia figurkę Matki Boskiej, dziś zwanej Leśniowską. Figurka ta szybko stała się przedmiotem kultu, a wieści o kolejnych cudach sprawiały, że pielgrzymki zaczęły coraz częściej zaglądać do Leśniowa. Nasilenie kultu religijnego sprawiło, że w 1559 roku kasztelan oświęcimski Jan Koryciński postanowił wybudować w Leśniowie większy kościół, który w 1706 roku, z woli Józefa Męcińskiego, został przekazany w opiekę Paulinom.

Sanktuarium w Leśniowie: co trzeba zobaczyć w tym miejscu?


Dla pątników i turystów-krajoznawców, sanktuarium w Leśniowie jest miejscem wyjątkowym. Jakie zabytki zasługują tu na szczególne wyróżnienie? Dziełem sztuki, które najmocniej przyciąga uwagę gości odwiedzających to jurajskie sanktuarium, jest figura Matki Bożej Leśniowskiej. Uznana za cudowną, zajmuje ważne miejsce w ołtarzu głównym. Koronowana w 1967 roku przez kardynała Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyłę. Wciąż pozostaje głównym przedmiotem kultu w Leśniowie. Zachwyca też sam kościół, którego najstarsza część pochodzi z połowy XVI wieku i stanowi ciekawy przykład połączenia stylu gotyckiego ze sztuką renesansową.

Rozbudowana w XVIII wieku świątynia zachwyca ciekawym wyposażeniem i pięknymi ołtarzami bocznymi, może się też pochwalić wspaniałą dekoracją malarską. To dzięki niej możemy zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach tego miejsca. Warto też przyjrzeć się klasztorowi Paulinów, który jest ciekawą, czteroskrzydłową budowlą, utrzymaną w późnobarokowym stylu. Turyści i pątnicy chętnie spędzają tu również czas przy cudownym źródełku Leśniówki. Którego pojawienie się w 1382 roku dało początek leśniowskiemu sanktuarium.

Turystyka pielgrzymkowa cieszy się wśród Polaków sporą popularnością. A miejsc, w których pątnicy mogą się poczuć doskonale, jest na terenie naszego kraju wiele. Jura Krakowsko-Częstochowska to jeden z tych punktów na mapie Polski, który idealnie sprawdza się i jako cel krajoznawczej wycieczki, i jako miejsce rodzinnej pielgrzymki.

Religia …

Zrębice. Jurajskie atrakcje

Położone w niewielkiej odległości od Olsztyna Zrębice mogą pochwalić się paroma ciekawymi obiektami. Ta wieś, o której wspominają już dokumenty z XIV wieku, znana jest przede wszystkim z kultu św. Idziego.

Kult ten narodził się w XVII wieku, w trakcie jednej z epidemii nękającej wieś.

Kilka cudownych uleczeń sprawiło, że na cześć św. Idziego powstała w Zrębicach drewniana kaplica. Z czasem rozbudowano ją, jednak z nieznanych przyczyn została ona wkrótce rozebrana. Znajdujący się w niej obraz św. Idziego ocalał jednak i został przeniesiony do kościoła w centrum wsi. W miejscu, w którym pierwotnie znajdowała się drewniana kaplica, po II wojnie światowej ustawiono kapliczkę z łamanego kamienia. Otoczona polami zachwyca swą architekturą. Ma kształt niewielkiej rotundy i jest pięknym nawiązaniem do architektury romańskiej. Otoczona starymi drzewami prezentuje się wspaniale. W jej pobliżu ujrzeć można źródełko, którego woda pomogła przed wiekami ocaleć mieszkańcom wsi. Miał je, jak podaje legenda, wskazać mieszkańcom Zrębic sam św. Idzi. Woda z tego źródełka podobno do dnia dzisiejszego ma lecznicze właściwości.

Cennym zabytkiem jest drewniany kościółek św. Idziego, który znajduje się w centrum wsi.

Wzniesiony w XVI wieku, pod koniec XVIII stulecia został rozbudowany i zyskał swój obecny charakter. Drewniana świątynia konstrukcji zrębowej zachwyca swym barokowym wyposażeniem. W ołtarzu głównym można ujrzeć wspomniany już obraz św. Idziego, który został namalowany w 1714 roku. Przy kościele przyciąga uwagę wolno stojąca dzwonnica, którą wzniesiono w XVII wieku.

Warto pamiętać o tym, że wieś Zrębice od samego początku była ściśle związana z pobliskim zamkiem w Olsztynie. Jej mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, a ich głównym zadaniem było dostarczanie płodów rolnych mieszkańcom olsztyńskiej warowni.

Do dnia dzisiejszego w pobliżu wsi ujrzeć można owocowe sady oraz pola, a rolnictwo w dalszym ciągu stanowi ważną gałąź lokalnej gospodarki. Rozwija się tu również turystyka, czemu sprzyja malownicza okolica. Bliskość rezerwatu „Sokole Góry” oraz gęsta sieć szlaków turystycznych. W odległości kilku kilometrów znajduje się natomiast piękne miasto Olsztyn.

Znane z licznych atrakcji: ruin zamku, szopki oraz pięknej świątyni parafialnej.

Kraków dla ciekawych: Skałka i jej zabytki

Kraków. Wapienne wzgórze zwane Skałką to jeden z najważniejszych punktów w programie niemal każdej wycieczki po terenie Krakowa. Dlaczego? Bo to miejsce przypomina o tragicznej historii biskupa Stanisława – świętego i patrona Polski. Który za swój sprzeciw wobec polityki prowadzonej przez króla Bolesława Śmiałego został skazany na karę śmierci. Jest to jednocześnie miejsce spoczynku wielu znanych Polaków oraz jeden z ciekawszych zabytków architektury barokowej w Polsce. Jakimi atrakcjami może nas tu oczarować Kraków? Na co koniecznie powinniśmy zwrócić uwagę podczas zwiedzania tego miejsca?

Kościół św. Michała Archanioła i Stanisława na Skałce.
Ta barokowa świątynia jest głównym celem każdej wycieczki na Skałkę. Jej fasada skutecznie przyciąga uwagę. Choć to, co najciekawsze, czeka na zwiedzających w kościelnym wnętrzu. Kościół ten może się pochwalić i interesującą formą architektoniczną. I ciekawym wystrojem. We wnętrzu bazyliki czeka na zwiedzających m. in. ciekawy ołtarz główny z połowy XVIII wieku. W którego wnętrzu można zobaczyć obraz przedstawiający walkę św. Michała Archanioła z Lucyferem.

Zachwycają też barokowe ołtarze boczne. W których można oglądać obrazy przedstawiające m. in. Świętą Rodzinę oraz św. Barbarę. Najważniejszym miejscem w kościele tym jest jednak kaplica św. Stanisława. W której znajduje się obraz biskupa – męczennika oraz pień. Który został zroszony krwią św. Stanisława. W kościelnym wnętrzu nie brak też dzieł sztuki, które mają związek z opiekunami kościoła – Paulinami. Popiersie przedstawiające Jana Długosza – kanonika, który sprowadził Paulinów na krakowską Skałkę, oraz płaskorzeźby, które zdobią stalle w prezbiterium – oto odniesienia do Paulinów i ich historii.

Inne zabytki Skałki: co jeszcze warto zobaczyć?


W czasie wizyty na Skałce warto zwiedzić nie tylko barokowy kościół, ale i inne atrakcje. Które mogą mieć ogromną wartość i dla wiernych, i dla osób interesujących się historią Polski. Intryguje Krypta Zasłużonych, utworzona z myślą o uczczeniu 400. rocznicy śmierci Jana Długosza. Stała się ona miejscem spoczynku tych, którzy w dziejach polskiej sztuki, kultury i nauki odegrali rolę wyjątkowo ważną. Pięknie prezentuje się też dom zakonny. Który sąsiaduje z kościołem. Forma, którą zachwyca nas dziś klasztor Paulinów. Jest skutkiem prac przeprowadzonych na przełomie XVII i XVIII wieku, warto jednak pamiętać.

Że pierwsi Paulini pojawili się na Skałce w latach 70-tych XV wieku. Dla miłośników historii miejscem bardzo ciekawym może się okazać klasztorne archiwum. W którym zgromadzono wiele dokumentów. W ich gronie nie brak dokumentów z królewskimi pieczęciami. Które są potwierdzeniem przywilejów nadanych przez władców Polski Paulinom z krakowskiej Skałki. Na terenie kompleksu klasztornego można też zobaczyć tak ciekawy zabytek. Jakim jest sadzawka św. Stanisława. Wzniesiona w XVII wieku, ozdobiona barokową rzeźbą krakowskiego biskupa. Często nazywana jest „Kropielnicą Polski”. Jak głoszą legendy, woda z tej sadzawki ma lecznicze właściwości. Największą skuteczność woda ta wykazuje w walce z chorobami oczu oraz skóry.

Kraków jest miastem niezwykłym, a wycieczki po jego terenie każdemu mogą dostarczyć niezapomnianych wrażeń. Skałka bez wątpienia jest tu jednym z ciekawszych miejsc – nie tylko dla wiernych, ale i dla tych, którzy chcą odwiedzić miejsca kuszące ciekawymi dziełami sztuki oraz intrygującą przeszłością.

Facebook.

Pedofilia w polskim kościele.

Pedofilia… Zdjęcie wpisu odnosi się do honorowego kustosza i budowniczego Lichenia ks. Eugeniusza Makulskiego.

Po filmie Tomasza Sekielskiego księża zorientowali się, że niektórzy z ich środowiska krzywdzą innych ludzi.

Jestem wstanie zrozumieć działanie w stylu Robin Hood czy Indiana Jones, w sytuacjach kiedy rodzisz się na dnie i lipa z jedzeniem.

Ale pedofilia, gwałcić kobiety czy facetów? Małych czy dużych to dla mnie niezrozumiałe? Oczywiście jestem bez wątpienia inny niż większość o czym mówią moje wpisy. Ale myślę że w tym przypadku większość się ze mną zgodzi. Za gwałty powinni przynajmniej od razu obcinać genitalia, czerpać przyjemność z czegoś co przynosi komuś przykrość to tragedia psychiczna.

Tomasz Sekielski i jego Brat zasługuje na Oskara za odwagę, wiadomo że u nas w kraju księża mają dużą władze i są ponad prawem.

Kiedyś myślałem że Muzułmanie spalą wszystkie kościoły katolików, ale teraz równie prawdopodobne jest to że sami wierni to zrobią. Zrobią to gdy dowiedzą się jakie zakłamanie panuje w kościele, są kobiety, dzieci, imprezy i duża kasa od biednych ludzi.

Nienawidzę kłamstwa, to przez to ludzkość głupieje i się kłóci między sobą. Najbardziej denerwuje mnie to że księża wiedzą o pedofilach w swoich szeregach i ukrywają to. Bronią ich. Wszyscy księża co wiedzieli i nie powiedzieli powinni być traktowani jak inni ludzie, co wiedzą o przestępstwie i nie mówią tego policji.

Pedofilia i kłamstwo w kościele, to niestety codzienność.

Pedofilia. „Tomasz Sekielski i „Tylko nie mów nikomu”. Pomnik kustosza w Licheniu został zasłonięty
Marianie zasłonili pomnik honorowego kustosza Lichenia. To reakcja na film Tomasza Sekielskiego. Jeden z jego bohaterów oskarżył ks. Eugeniusza Makulskiego o molestowanie. – Potrzebujemy czasu, by podjąć kolejne kroki – powiedział rzecznik zgromadzenia.” wp.pl.

Modlitwa. Trzeba się modlić

Modlitwa.

Z cyklu Religia ogłupia, co robi katolik gdy coś potrzebuje ?

Modli się i czeka aż bóg mu da. Albo nie bo bóg może kazać nieść krzyż.

Co robi człowiek niewierzący gdy coś potrzebuje ?

Bierze się do pracy, by postarać się zdobyć co chce.

Więc na kolana godzinami prosimy boga albo działamy.

Kiedyś bogowie byli na ziemi. Legendy opowiadają różne historie, raczej niewiele jest prawdziwych. Bóg każe padać na kolana i się modlić ale nie daje na nic gwarancji. Dopiero po śmierci można liczyć na wyrozumiałość. Jednak to dopiero dla mnie żadna gwarancja. Ludzie na naszej planecie nie mogą dojść do porozumienia która religia jest tą prawdziwą.

Dla mnie bardzie prawdopodobne jest to że odwiedzili nas kiedyś kosmonauci z innej planety, niż to że na Katolików patrzy zawsze ich bóg. A na innych np. Muzułmanów patrzy inny bóg. Trochę się uśmiecham gdy przypominam sobie sytuację w której zwracam uwagę Muzułmaninowi że przecież nie może pić alkoholu, a on na to że Allach pod dachem nie widzi :).

Mistrz Mateusz Grzesiak – Motivation

In the series Religion fools what does a Catholic do when he needs something?

He prays and waits for God to give him 🙂 or he does not ask God to cross him;)

What does an unbeliever do when he needs something?

– goes to work to try to get what he wants

So we kneel at the knees for hours or work;)

„Allahu Akbar” !

allahu.

„W wyniku ataku uzbrojonego mężczyzny w Tuluzie rannych zostało 7 osób, w tym trzech policjantów. Atakujący miał krzyczeć „Allahu Akbar”.” wp.pl

Jest to tragedia, proszę sobie wyobrazić do czego doprowadza religia … wiedza oparta na legendach, nie rzadko przyjmowana w ogromną powagą jako prawda absolutna… \

Nie chce znać przyszłości jeżeli nie przemówi się do rozsądku ludziom, że religia doprowadza do czegoś takiego jak między innymi „Allahu Akbar” … ten człowiek został poddany praniu mózgu i robi to za nagrodę w niebie … problem największy tam gdzie tego nauczają …

04.03.2018 – Powrót do przeszłości niepokornego ateistę. Teraz już nie piszę na tematy religii, nie ma to sensu. Jednak dostrzegam dużo więcej sygnałów z różnych źródeł ludzi którzy myślą jak ja. Podobnie też myślą illuminati rycerze. Rycerze prawdy i mądrości potwierdzonej przez eksperymenty. Nie rozumiem jak można tak obezwłasnomyślowić jakie masy ludzi … wiem że prawda kiedyś się wyda. Ale fakt że w tych czasach tylu ludzi wierzy w boga w niebie jest zadziwiające. Za bardzo się denerwuje jak myślę o tym temacie. Lepiej jednak się nie denerwować i odpuścić miałem 🙂 dobra odpuszczam wam ale się poprawcie i wróćcie z salonów do ludzi.

Celebryta duchowny to nie ta bajka. Żaden też lord w super aucie za dwie bańki …

Rozmowa z wierzącym, najlepszy dowód co religia2 robi z głową …

Religia2 . Jakiś czas temu skomentowałem film na YT :). „Myślę że większy odsetek jest w kościele katolickim pedofilów którzy „zabijają dzieci” niż odsetek fanatyków religijnych w islamie. Wszystkie religie to ściema i ogłupianie dla pieniędzy” film dotyczył zamieszek we Francji przez muzułmanów. Kto ma choć trochę wyobraźni wie że nie za sto lat ale za np. 20 lat będzie większość muzułmanów w Europie zachodniej. Czy kogoś to dziwi że domagają się swoich praw i swojej religii w szkołach, na ulicach i polityce ?

Skoro teraz obecna większość katolicka narzuca wszystkim swoje prawa. To jest normalne że gdy będzie większość Muzułmańska to ona będzie chcieć rządzić. Wiem że są rożne sposoby, jeszcze demokratycznie nie wygrają więc idą złą drogą np. zamachy …

(religia2)

Poniżej rozmowa z dzieciakiem który mnie zmotywował do wpisu :). Nazywam go dzieckiem bo strach pomyśleć że dorosły człowiek może mieć takie pomysły. Ale kto wie, może to nawet ksiądz chowający się za otoczką anonimowości bo się boi pokazać swojej prawdziwej twarzy :). Może to schizofrenia ? Może wstyd swoich poglądów albo może dopiero zaczyna przygodę z internetem i zaktualizuje informacje o sobie, w co raczej wątpię.

Piszę tutaj bo rzadko się mi to zdarza ale jednak czasami zostaje zaatakowany przez tępe strzały :). Koleś mnie angażuje do odpowiedzi na pytania, po czym ukrywa swoje komentarze. Później ja część kasuje by jakiś to miało sens i dodaje zrzut ekranu by pokazać że była jednak jakaś rozmowa. Potem przestaje ukrywać swoje komeraże które są widoczne i pyta się mnie gdzie są moje odpowiedzi czy jeszcze nie wymyśliłem :).

Więc by nic już nie znikało i rozmowa została zapamiętana, (tylko tak chce mi się swój cenny czas w to angażować). Dodaję ją tutaj a jemu w odpowiedzi dam linka, by się obronił skoro uważa że ma rację i mądrze mówi.

——————–

Takie coś napisałem w odpowiedzi. „Dziecko … ukrywasz swoje komentarze później przestajesz ukrywać. Wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania znajdziesz na mojej stronie ;). Dla tego tak robię bo gdy skasujesz swoje odpowiedzi lub znowu ukryjesz, wszystkie moje odpowiedzi nie będą miały sensu, albo gdy sobie konto skasujesz ;). Zrzut ekranu z pytaniami i odpowiedzi są pod linkiem : http://real-blog.eu/2017/02/25/rozmowa-z-wierzacym-najlepszy-dowod-co-religia-robi-z-glowa/ .Szkoda mi czasu na oczywiste odpowiedzi, by później ktoś to skasował a tak już zostaniemy uwiecznieni. I to ma w tedy dla mnie jakiś sens, ja nie cenzuruję tylko chce by rozmowę na którą poświęcam czas mógł każdy ocenić i zobaczyć. A nie będzie widoczna tylko od Twojego widzi misie a zrozumiałem że z tym bywa różnie. ”

Skoro tu Kominiarzu trafiłeś to mecz jest taki. Pisz swoje pytania a ja na te wcześniejsze i ewentualnie późniejsze się odniosę jutro wieczorem. I kończymy temat, normalna debata :). Bo chyba nie będzie miała sensu dalsza rozmowa. Chyba że coś ciekawego wniesiesz bo jak na razie to dla mnie prymityw i wolę poczytać książkę niż komuś tłumaczyć na rozmowach religijnych czy np. według mnie kradzież jest dobra ? 🙂 Czy jest ktoś na świecie kto uważa kradzież za dobra ? no chyba nie i ja tak samo. A czy jest ktoś kto wierzy w religie ? Jest ich sporo i dla mnie to jest jest niezrozumiałe bardziej, niż oczywiste wnioski dla WSZYSTKICH :).

Na te i inne tematy jutro rozmowa poniżej po trochę długawym wstępie. Jest tego trochę a dziś mam zaplanowany inaczej wieczór więc jutro jak coś zobaczysz tu Kominiarzu i Inni naszą rozmowę. Z mojej strony jak zawsze szczerą i prawdziwą a z twojej nie wiem, bo chyba wolisz zostać anonimowy ? I często kłamiesz ? Nieważne czy anonim czy papież odniosę się to tych rewelacji jutro.

.

.

Kominiarz. : „Grajek Starcrafta się odzywa chociaż tematu nie czai. Fanatyk islamskich to prawdziwy muzuł a ich są miliony, tylko ty o tym nic nie wiesz bo ci nie powiedzą. I wiesz co: ścieme to ty masz w pokoju jak zgasisz światło.?”

Dawid: ” Każdy muzułmanin to zamachowiec terrorysta. Ma taki sam sens jak każdy ksiądz katolicki to pedofil. Lubię Starcrafta to fajna gra 😉

Kominiarz.
(religia2)
Znaczy że jesteś profesorem od wierzeń religijnych? To na pewno mi powiesz kim jest duch święty w Islamie.?

Dawid:) znam religie na tyle by np. wiedzieć że każda się uważa ze jedyną i prawdziwą, a reszta ludzi się myli i trzeba ich nawracać nawet nożem …

Kominiarz : 2 dni temu
Kurde jakiś ty MONDRY! Jasen że każdy muzuł nienawidzi niewiernego i to nie tylko katoli ale też i ciebie grajku a Allah to właśnie bożek prosto z otchłani. P.S. ty też nie jesteś prawdziwy tylko jakiś trol pewnie.?

Dawid : Wiem że Muzułmanie innych traktują jako nie równych sobie jako gorszych, ale tak samo jak inne religie uważają że oni się tylko nie mylą, i tylko ich bóg jest tym prawdziwym, Ja jestem troll gdy piszę pod swoimi prawdziwymi danymi a nie pod nick „Kominiarz” ja oficjalnie a Ty pod przykrywką ? nawet jak byś nie był pod przykrywką choć domyślam się czemu tak jest, nie oznaczało by że masz racje 😉

(religia2)

Kominiarz 1 dzień temu
Dawidku niestety ateiści pierwsi bo Lud Księgi płaci haracz. Przesrane więc masz ty.?

Dawid: Dawidkuje mi 🙂 wiem że będąc niewierzącym póki co mam lipę, żyję w kraju kościelnym i jestem drugiej kategorii a oni żądzą … ja za to jestem szczery z następnymi pokoleniami i mam wewnętrzny spokój będąc w zgodzie ze swoim sumieniem, nie chce innych okłamywać, wolę szczerość i najgorszą prawdę i to też daje.

Kominiarz 1 dzień temu
Trochę ciekawe że Stalin i Mao no i wujek HH jakoś nie byli za bardzo „religijni” a ostatnie wojny to ich podwórko.?

Dawid: Nie mówię że każdy ateista jest dobry bo chyba tak to odebrałeś

(religia2).

Kominiarz 1 dzień temu
Jak chcesz to sobie możesz wierzyć nawet w bigos i mnie to akurat wisi. Czy odpowiesz mi wreszcie na to pytanie z góry? Kto to duch święty w Islamie??

Dawid: Gabriel ? Ja nie mam nic do was o ile nie krzywdzicie innych i nie narzucacie innym swoich „prawd” bo to prowadzi do nietolerancji i konfliktów między religiami i niewierzącymi.

Kominiarz 1 dzień temu
Jaką siłą? Gdzie? Co ty bredzisz? Jakim sumieniem? Gdzie ty masz sumienie? Gdzie ktoś w katolicyźmie obiecuje ci rajskie przyjemności typu dziwki? Co ty bredzisz??

Dawid: Nie pisałem że komuś ktoś w katolicyzmie takie coś obiecuje, jednak prawdą jest to że obiecuje się cuda ludziom za pieniądze i posłuszeństwo jakie mają dawać kościołowi… a kościół obiecuje różne „raje” w zależności od religia2

Kominiarz 1 dzień temu
To oczywiste tyle że ja zostanę przy życiu ale ateistów ukrócą o łeb. Czy odpowiesz mi wreszcie na moje pytanie czy dalej będziesz szukał u wujka googla??

Dawid: Tak z ateistami walczą wszyscy wierzący w cuda, a z np. Katolikami, Muzułmanie i na odwrót, itp. ja wolał bym byśmy się nie zabijali a religie były pokojowe.

Kominiarz 1 dzień temu
Czyli gówno wiesz ale się wypowiadasz bo nie masz do kogo jadaczki otworzyć i nawet matka nie chce słuchać twoich bredni. Matematyka i inne sprawy to tylko to co jest na powierzchni a nie sedno rzeczy a to właśnie religia2 zajmuje się sprawami niewidzialnymi które możesz jednymi opisać poprzez matematykę, fizykę itd.?

Dawid 🙂 Biblia, Koran itp. to sedno świata a nauka to tylko interpretacja religia, właśnie nauka nie zna odpowiedzi na duchy, czary mary, niewidzialność, cuda, Nauka jest potwierdzona dowodami i eksperymentami, nauka się uczy i jest najmądrzejsza i ja jej wierzę, gównie ze względu na logiczne i przekonywujące uzasadnienie jakiego nie widzę w świętych księgach.

Kominiarz 1 dzień temu
A możesz mi jeszcze powiedzieć co według ciebie oznacza pokój? I jaki ty masz system wartości? Czy dla ciebie kradzież jest kradzieżą??

Dawid : Moje ulubione pytanie 🙂 Pokój oznacza dla mnie, nie nienawidzić drogiego człowieka i nie uważać go za kogoś gorszego, chciał bym by wszyscy przynajmniej na niebieskiej planecie byli dla siebie dobrzy, by znikło zakłamanie, wyzysk, wojny itp. byśmy się śmiali tańczyli a nie zabijali, niestety z religia jest niemożliwy pokój na świecie. Więc z tym na swój sposób walczę, tak dla mnie kradzież jest też kradzieżą, czym innym miała by być ?

Kominiarz 1 dzień temu
Widoczne? A atomy też są widoczne? „Uczeni” nie mogą nawet dokładnie ustalić miejsca protonów i neutronów a ty coś pierdolisz o tym co widzisz??? Ciemna materia? Znane? Więc dziecinko z powrotem do szkoły zamiataj.?

Dawid : Uczeni są beznadziejni to zakonnicy mają całą wiedzę wszechświata, to pewnie dla tego w kościele nie mogą sobie poradzić z brakiem pieniędzy które potrzebują od ciebie 😉 a tak na serio wiem że to naukowcy mają szczerą wiedzę w głowach i nam ją przekazują a religia do manipulacja, kłamstwo itp.

Kominiarz 1 dzień temu
Rozumiem, czyli kradzież nie jest taka zła jak gwałt.. Bo? A co do Islamu to tam wolno mieć seks z dzieckiem i nie jest to zabronione.?

Dawid – Też nie zgadzam się z Islamem w którym jest legalna pedofilia, ale tak samo nie zgadzam się gdy w kościele katolickim pedofilia jest tuszowana a najgorsi ludzie co to robią są ukrywani …

Kominiarz 1 dzień temu
Jasne: znam wielu takich jak ty co to uważają że jak sobie gre z torrenta zładują to to nie jest kradzież. Ty też tak myślisz??

Dawid ; Ściąganie nielegalne gier jest też złe, tak samo jak ściąganie książek, gier piraconych nie mam choć w przeszłości jak prawie cała polska zdarzało się mieć nawet windowsa xp piracki 🙂 kradzieże internetowe powoli znikają, windows już prawie każdy ma legalny, i to jak dla mnie malutki problem który już jest i będzie jeszcze bardziej nieistotny, a religia2 będzie powodować coraz większe problemy …

(stwierdza że zna takich jak ja co ściągają grę i myślą że to jest spoko 🙂 po paru sekundach zapomniał że mnie zna i pyta czy taki jestem)

Kominiarz 1 dzień temu
To ciekawe czemu Stalin, Mao, i HH nie żyli w zgodzie z innymi?? Możesz mi na to odpowiedzieć panie profesorze? A przecież nie byli religijni.?

Dawid/: nie czuje się uprawniony do odpowiedzi, nie wiem wszystkiego, nie mówię o czymś o czym nie mam pojęcia, mógłbym to szybko sprawdzić ale mi się nie chce, oni mogą być wyjątkiem, to jeżeli oni by się zachowywali w jakiś sposób nie znaczy by inni niewierzący byli tacy sami, każdy jest inny

Kominiarz 1 godzinę temu
Na dobranoc to moge ci podać gościa który znokautował tego twojego baranka  (po naciśnięciu na tekst przenosi do linku) (religia2)

Dawid : Ten komentarz był odpowiedzą na moje zdanie, w którym na dobranoc dałem do wysłuchania pana z TeapotPilot filmu o nazwie religia ogłupia, kto kogo znokautował ? nawet nie słuchałem sorry ale po filmie religia ogłupia nie może sie nic obronić, zwłaszcza coś co nie pozwala oceniać 🙂 pewnie dla tego że większość osób uznała to za kit. Szkoda mi czasu na zagłębianie się w głupotę. sorry wydaje mi się że wystarczająco się angażuję a temat chce zakończyć a nie ciągle gadać o głupotach.

Kominiarz 1 godzinę temu
Przy okazji: udało ci się już znaleźć odpowiedź na to pytanie które wczoraj tu podałem? Czy wujek google u ciebie nie działa??

Dawid ; Chyba już odpowiedziałem na wszystko ?

Kominiarz 1 godzinę temu Wyróżniona odpowiedź
Spoko trolem jesteś ale do perfekcji jeszcze daleka droga.?

Dawid : ) co tu odpowiadać 🙂 według twojej skali jestem trolem, zawsze się najdzie ktoś dla kogo jesteś mniej niż zero 🙂 (religia2)

kominiarz 1 godzinę temu
Dawidku: nic nie usuwałem bo to ty nie odpowiadasz a nie ja. To jak to będzie z tą odpowiedzią??

Dawid : Skasowałem wszystkie odpowiedzi z YT i napisałem że zaraz odpowiem, w odpowiedzi dałem ten cytat z góry, co robię i dla czego, nic nie usuwa ale na zrzucie ekranu w jednym z dwóch zdjęć jest pokazany widok z mojego monitora na którym są tylko moje odpowiedzi, osobnik lubi kłamać a ja takich nie znoszę 🙂

Kominiarz 1 godzinę temu
P.S: a gdzie jest ten twój komentarz o kradzieżach? Skasowałeś??

Dawid /; już był wiec chyba gość wszystko wie 🙂


Nie zamierzam się zajmować głębiej udowadniając swoje poglądy, chyba wystarczająco jasno się wyraziłem , tymczasem

Rozmowa przypominała mi tą kultową, śmieszne w pierwszym odczuciu, ale później jednak trochę smutno, ten ktoś tak na prawdę myśli, lub to zmyśla a myśli inaczej ? tak czy inaczej to głupota … ehhhhh ten ktoś dalej próbuje rozmawiać ale przecież to nie ma sensu, przynajmniej w moim odczuciu, na chwile zanudzałem się w tym intelektualnym bagnie ale przecież nie mogę tam zostawać tylko dla tego że ktoś tego nie rozumie, próbowałem wytłumaczyć ale niestety, swój świat
.

.

.

„Kard. Nycz: nie ma pokoju bez Boga i Jego łaski”

reklamy religia
reklamy religia

Kard. Lol. Hej księża, bracia i siostry. (Wszyscy z adama i ewy). Śmiem twierdzić że jest odwrotnie, i potrafię to szybko udowodnić. Tak na prawdę nie ma pokoju z religiami na świecie. A gdyby ich nie było ludzie mieli by dużo mniej powodów do wojen.

Do wpisu zachęciły mnie reklamy na YouTube które brzmią mniej więcej tak „Nawiąż więź z bogiem. Chcemy ci pomóc” i to jest właśnie największy problem, w Polsce Katolicy uważają się za kogoś lepszego, oni traktują innych jako gorszych którym trzeba pomóc i zaprowadzić do boga.

Nie uważam że potrzebuje pomocy i więzi z bogiem, który ma delikatnie mówiąc przestarzałe pojęcie o świecie.

religia hmmm
religia hmmm

W każdym kraju jest przynajmniej trochę inna religiai kard., nie rzadko się zdarza że nawet nie daleko nas ludzie wierzą w całkiem innego boga, np. Prawosławie czy Islam, i najważniejsze i najgorsze jest to że każda religia uważa się za jedyną i prawdziwą, a innym trzeba pomagać i nawracać by dostąpili łaski bo inaczej spłoną w ogniu piekielnym…

Oczywiście wszystko dla bożka pieniądza którego w pałacach kościelnych nie brakuje, a bierze się on od ludzi którzy myślą że w zamian za kasę i oszukiwanie w konfesjonale pójdą do NIEBA, i na chmurce niebieskiej będą się bujać z innymi aniołami. Oczywiście tak mniej więcej jest u Katolików, Islam ma trochę inny cyrograf, itd. itp.

Problem jest taki że bogów jest wielu obecnie, i było ich przynajmniej setki w historii, każdy bóg ma swoich wyznawców nawet fanatyków i oni uważają że innych trzeba nawracać …

religia atak reklama :)
religia atak reklama 🙂

Dla tych którzy jeszcze nie kumają, jest np. niedaleko siebie miliony wierzących w Allacha i Miliony wierzących w Jezusa ale nie proroka tylko boga, i obie grupy uważają że to ich bóg jest jedyny i prawdziwy… i na pewno rodzi się konflikt tak jak było i niestety zero wniosków z historii, tak na pewno jeszcze będzie nie raz.

Uważam że nie ma pokoju z religią a pokój na świecie jest łatwy gdy religii nie będzie w cale ! „Religia między innymi szerzy nietolerancję” a nietolerancja, agresje itd. itp.

.

.

czy na pewno bog mi odpowie ? :)
czy na pewno bog mi odpowie ? 🙂

.

Bardzo prosze, szkic 000000

Bardzo. Ja też późno (lepiej tak niż całe życie być głupim, lub udawać i oszukiwać dla korzyści) wile lat uczestniczyłem w tym, ze względu takiego trochę nakazu rodziców i babci ale sam też nie wiedziałem, dosyć dobrze rzeczywistość naginają już od niemowlaka …. wiem że teraz w czasach nieschowanych w archiwach informacji prawda zwycięży 😉 a wtedy dobroć, kasa i pokój będzie u ludzi i na ulicach a nie w kościołach i niezliczonych bankach szamanów.

albert-einstein-millennial-monument
albert-einstein-millennial-monument

Albert Einstein – Słowo >Bóg< jest dla mnie niczym więcej niż wyrazem i wytworem ludzkiej słabości a Biblia zbiorem dostojnych, ale jednak prymitywnych, legend, które są ponadto dość dziecinne. Żadna interpretacja, niezależnie od tego jak subtelna, nie może (dla mnie) tego zmienić.

.

 

Albert Einstein – the word> God <is for me nothing more than the expression and product of human weakness and the Bible a collection of honorable, but still primitive legends which are moreover quite childish. No interpretation no matter how subtle, can (for me) change this.
.

3. Januar 1954

.

Albert Einstein – das Wort> Gott <ist für mich nichts anderes als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwäche und die Bibel eine Sammlung ehrwürdiger, aber immer noch primitive Legenden, die sind übrigens ziemlich kindisch. Keine Interpretation, egal wie subtil, kann (für mich) ändern diese.

.

Bardzo trudny temat. W Polsce jest jeszcze dużo starszych ludzi którzy wierzą w boga na chmurce. Daje to ludziom podobno jakiś komfort psychiczny, gdy zbliża się śmierć. Nie wiem jak można móc się tak zmuszać do okłamywania siebie, i przekonać siebie że kłamstwo to prawda. Gdyby to jeszcze każdy miał swój wybór, i tak samo jak pełnoletność wybierał by swoją religię itp. Było by ok. Jednak wiadomo że ludzie od małego nawet gdy nie są tego świadomi, są wcielani i okłamywani. Każda religia ma inne niebo i przykazania. Czasami ludzie tak bardzo wierzą w nagrodę w niebie, że potrafią spalić planetę Ziemia dla korzyści w wymyślonym Niebie. Pokój Bracia i Siostry, Amen.