Jurajskie atrakcje: Dolina Eliaszówki

Ten rezerwat przyrody może okazać się wspaniałym celem wycieczki dla każdego. Komu bliska jest Jura Krakowsko-Częstochowska i jej najpiękniejsze dolinki.

Rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki to miejsce wyjątkowe, na terenie którego nudzić się nie można. Wspaniałe szlaki turystyczne sprawiają, że można tu urządzać ciekawe wycieczki. A malownicze krajobrazy są nagrodą dla tych, którzy włożą odrobinę wysiłku w wędrówkę. Jura zachwyca, a w takich miejscach, jak Dolina Eliaszówki każdy może szybko przekonać się o wyjątkowości tej krainy.

Co warto wiedzieć na temat tego rezerwatu?


Dolina Eliaszówki taką formą ochrony została objęta w 1989 roku. Dotyczy to tego jej fragmentu, na terenie którego można spotkać ciekawe przykłady jurajskiej flory. Są to przede wszystkim lasy składające się m. in. z buczyny oraz łęgi. Bogaty jest tu również świat roślin występujących w runie leśnym, przy czym na uwagę zasługują tu zawilce. Ważnym elementem krajobrazu tego rezerwatu jest potok Eliaszówka oraz wzniesiony w jego dolinie klasztor Karmelitów Bosych w Czernej.


Sama Dolina Eliaszówki to ciekawy wąwóz, który rozciąga się pomiędzy Czerną a Paczółtowicami.

Na tym terenie można spotkać nie tylko ciekawe formy skalne, ale i groty poświęcone takim świętym, jak Onufry czy Hieronim. Nie brak tu również źródełek, w gronie których wyróżnia się źródło św. Eliasza. Jest to źródło ocembrowane, a jego najbardziej charakterystyczną cechą jest wielkie serce oraz pochodząca z połowy XIX wieku kapliczka, którą poświęcono św. Eliaszowi. Zagospodarowanie terenu ma nawiązywać do historii o Eliaszu, który miał żyć w grocie z dala od ludzi i korzystać zwody wypływającej z pobliskiego źródełka.


Źródło św. Eliasza jest bez wątpienia jedną z najważniejszych atrakcji na terenie rezerwatu. Dolina Eliaszówki może się jednak pochwalić i taką ciekawostką, jaką są ruiny Diabelskiego Mostu. Zobaczyć je można w pobliżu klasztoru w Czernej. Są one pamiątką po moście, który zbudowano w latach 70-tych XVII wieku. Są z nim związane liczne legendy, zgodnie z którymi ruiny miały służyć jako miejsce spotkań diabłów. Jest to jednak przede wszystkim wspaniały zabytek oraz wielka atrakcja dla tych, którzy planują wycieczki po terenie rezerwatu przyrody Dolina Eliaszówki.

Dolina Eliaszówki.

Zrębice. Jurajskie atrakcje

Położone w niewielkiej odległości od Olsztyna Zrębice mogą pochwalić się paroma ciekawymi obiektami. Ta wieś, o której wspominają już dokumenty z XIV wieku, znana jest przede wszystkim z kultu św. Idziego.

Kult ten narodził się w XVII wieku, w trakcie jednej z epidemii nękającej wieś.

Kilka cudownych uleczeń sprawiło, że na cześć św. Idziego powstała w Zrębicach drewniana kaplica. Z czasem rozbudowano ją, jednak z nieznanych przyczyn została ona wkrótce rozebrana. Znajdujący się w niej obraz św. Idziego ocalał jednak i został przeniesiony do kościoła w centrum wsi. W miejscu, w którym pierwotnie znajdowała się drewniana kaplica, po II wojnie światowej ustawiono kapliczkę z łamanego kamienia. Otoczona polami zachwyca swą architekturą. Ma kształt niewielkiej rotundy i jest pięknym nawiązaniem do architektury romańskiej. Otoczona starymi drzewami prezentuje się wspaniale. W jej pobliżu ujrzeć można źródełko, którego woda pomogła przed wiekami ocaleć mieszkańcom wsi. Miał je, jak podaje legenda, wskazać mieszkańcom Zrębic sam św. Idzi. Woda z tego źródełka podobno do dnia dzisiejszego ma lecznicze właściwości.

Cennym zabytkiem jest drewniany kościółek św. Idziego, który znajduje się w centrum wsi.

Wzniesiony w XVI wieku, pod koniec XVIII stulecia został rozbudowany i zyskał swój obecny charakter. Drewniana świątynia konstrukcji zrębowej zachwyca swym barokowym wyposażeniem. W ołtarzu głównym można ujrzeć wspomniany już obraz św. Idziego, który został namalowany w 1714 roku. Przy kościele przyciąga uwagę wolno stojąca dzwonnica, którą wzniesiono w XVII wieku.

Warto pamiętać o tym, że wieś Zrębice od samego początku była ściśle związana z pobliskim zamkiem w Olsztynie. Jej mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, a ich głównym zadaniem było dostarczanie płodów rolnych mieszkańcom olsztyńskiej warowni.

Do dnia dzisiejszego w pobliżu wsi ujrzeć można owocowe sady oraz pola, a rolnictwo w dalszym ciągu stanowi ważną gałąź lokalnej gospodarki. Rozwija się tu również turystyka, czemu sprzyja malownicza okolica. Bliskość rezerwatu „Sokole Góry” oraz gęsta sieć szlaków turystycznych. W odległości kilku kilometrów znajduje się natomiast piękne miasto Olsztyn.

Znane z licznych atrakcji: ruin zamku, szopki oraz pięknej świątyni parafialnej.

Paczółtowice – Jura

Wieś Paczółtowice jest jedną z piękniejszych miejscowości, jakimi może się pochwalić Jura Krakowsko-Częstochowska. To właśnie z tego miejsca można rozpoczynać wycieczki po dolinie Racławki, choć i w samem wsi nudzić się nie można. Jakie atrakcje czekają na turystów w Paczółtowicach?

Z kart historii – Paczółtowice.


Paczółtowice są wsią, która może się pochwalić zarówno malowniczym położeniem, jak i ciekawą historią. Pierwsze wzmianki na jej temat pojawiają się w latach 30. XIV wieku. Dzięki dawnym dokumentom wiemy, że początkowo była to wieś szlachecka, która z czasem stała się własnością duchowieństwa. Wśród najważniejszych panów Paczółtowic pojawia się m. in. Seweryn Boner, kojarzony głównie z zamkiem Ogrodzieniec w Podzamczu. W XVII wieku wieś kupiła Agnieszka z Tęczyńskich Firlejowa, która następnie przekazała swój majątek karmelitom z pobliskiej Czernej.

Co warto zobaczyć w Paczółtowicach?


Dla większości turystów ta miejscowość jest przede wszystkim punktem wypadowym na teren rezerwatu przyrody „Dolina Racłwki”. Warto jednak przed rozpoczęciem pieszej wycieczki po tej dolinie zatrzymać się choć na chwilę przy najcenniejszym zabytku w tej miejscowości. Jest nim drewniany kościół z początków XVI wieku. Wzniesiony w stylu późnogotyckim, jest pięknym zabytkiem z drewna jodłowego. Warto zajrzeć do środka, gdyż w świątyni tej zachowała się fragmentarycznie polichromia z XVII w. ze scenami Męki Pańskiej.

Na uwagę zasługuje tu również ołtarz główny, w którym umieszczony został obraz Matki Bożej Apokaliptycznej na tle krzewu gorejącego. Co ciekawe, obraz ten jest pozostałością starszego tryptyku z XV wieku. W młodszych ołtarzach bocznych można zobaczyć m. in. obraz przedstawiające św. Mikołaja. Najcenniejszym zabytkiem sakralnym, z którego Paczółtowice są wyjątkowo dumne, jest tu jednak inne dzieło sztuki. To późnogotycki krucyfiks, pochodzący z początku XVI stulecia. Pięknie prezentuje się też XVI-wieczny obraz Chrystusa Frasobliwego z Matką Bożą Bolesną, św. Stanisławem Biskupem i Szczepanem. Dodatkowo w kościele tym można nacieszyć się widokiem ciekawych dekoracji z marmuru dębnickiego. W gronie tych zabytków wyróżnia się epitafium Adama Negowicza, jednego z najważniejszych kamieniarzy w tej części kraju.

Paczółtowice to ciekawa miejscowość, której w czasie jurajskiej wycieczki z pewnością warto poświęcić nieco więcej uwagi. Tutejsze atrakcje mogą oczarować każdego, a piękno przyrody i cenne zabytki sprawiają, że każdy z nas znajdzie na terenie tej wsi coś ciekawego dla siebie.

Skarby gminy Janów: co warto zobaczyć?

Jurajskie gminy przyciągają wspaniałymi krajobrazami, przyrodą oraz gęstą siecią szlaków turystycznych. Dzięki którym każdy z nas może urządzać ciekawe wycieczki po ich terenie. Są jednak i takie gminy, które mogą się pochwalić nie tylko przyrodniczymi i krajobrazowymi walorami, ale i cennymi zabytkami. Jedną z takich gmin jest Janów. Jakie atrakcje czekają tu na turystów?

Gmina Janów i jej turystyczne walory.


Położenie w pobliży Częstochowy i olsztyńskiego zamku sprawia, że tereny gminy Janów są atrakcyjnym celem niejednej wycieczki dla tych, których fascynuje Jura Krakowsko-Częstochowska. Gmina Janów to piękne kompleksy leśne, urocze źródła oraz tak ciekawe doliny. Jak słynna dolina Wiercicy. To również rezerwaty przyrody, które mają chronić tutejsze lasy i wody, a przede wszystkim – piękne krajobrazy. Dzięki gęstej sieci szlaków pieszych i rowerowych każdy z nas może urządzać ciekawe wycieczki po terenie tej gminy, odkrywając jej najpiękniejsze atrakcje. Gdzie warto się wybrać?

Złoty Potok – perełka gminy.


Wśród licznych miejscowości leżących na terenie gminy Janów miejsce szczególne zajmuje Złoty Potok. To właśnie tu czekają na turystów najwspanialsze atrakcje. W gronie których nie brak obiektów związanych z poetą Zygmuntem Krasińskim. Jego muzeum, urządzone w XIX-wiecznym dworku, to jeden z ważniejszych obiektów w tej części Jury. Zachwyca tu również pałac Raczyńskich, który powstał z woli Wincentego Krasińskiego – ojca słynnego poety. Złoty Potok może się też pochwalić pstrągarnią. Która założona została w 1881 roku i która do dziś cieszy się wielką renomą. Miejscowość ta może się również pochwalić takimi zabytkami, jak piękny kościół parafialny czy jeden z nielicznych już młynów – cennych perełek drewnianej architektury. Które dawniej tak ochoczo budowano w dolinie Wiercicy. Jest też Złoty Potok idealnym miejscem dla miłośników aktywnego wypoczynku.

W trakcie pieszej lub rowerowej wycieczki w rejonie tej miejscowości można zapoznać się z takimi atrakcjami, jak Diabelskie Mosty. Brama Twardowskiego oraz imponujące wywierzyska, znane jako Źródła Zygmunta i Elżbiety. Ważną ozdobą krajobrazu są tu również stawy, jak Staw Nocy Letniej, Amerykan oraz Irydion. Skąd wzięły się tak romantyczne nazwy? Są one oryginalną pamiątką po Zygmuncie Krasińskim, który gościł w majątku swego ojca, a jednocześnie – odkrywał piękno Złotego Potoku i jego najbliższej okolicy.

janów
Janów.

Siedlec – pustynna przygoda.


W pobliżu Złotego Potoku czeka druga ciekawa miejscowość, która z gminy Janów uczyniła rejon wyjątkowo popularny wśród turystów. To Siedlec – spokojna i kameralna miejscowość, która swą popularność zawdzięcza pustyni. I choć Pustynia Siedlecka jest mniej znana, niż leżąca w pobliżu Olkusza Pustynia Błędowska, zainteresowanie wędrówkami po jej terenie od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Gmina Janów ma ogromny potencjał, a jej walory turystyczne już dawno zostały dostrzeżone i docenione. Efekt? Rejon Janowa i Złotego Potoku przyciąga i miłośników aktywnego wypoczynku, i tych, którzy chcą się zrelaksować w otoczeniu cennych zabytków. Tu każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, a spędzone tu chwile na długo pozostaną w pamięci każdego miłośnika jurajskich atrakcji.

Zamek Tęczyn. Jurajskie atrakcje

Zamek Tęczyn jest doskonale widoczny z autostrady łączącej Kraków i Katowice. Jego potężne ruiny górują nad okolicą, zaś ich najbardziej charakterystycznym elementem jest okazała Wieża Nawojowa. Na teren zamkowych ruin chętnie zaglądają ci turyści, których fascynują średniowieczne budowle obronne oraz piękne widoki. Tu, w rejonie zamku Tęczyn, mają tego typu atrakcje zapewnione.

Ponieważ ruiny stoją na najwyższym wzniesieniu Garbu Tęczyńskiego widok na okolicę, jaki roztacza się z zamkowego wzgórza, jest naprawdę imponujący.

Sam Garb Tęczyński jest tworem bardzo ciekawym. Zbudowany ze skał magmowych uformował się około 250 milionów lat temu. Dziś turyści mogą wędrować po jego wzniesieniach dzięki gęstej sieci szlaków pieszych i rowerowych. Największą atrakcją Grzbietu Tęczyńskiego jest jednak wspominany już zamek.

Powstanie tej potężnej budowli związane jest z rodem Toporczyków. Zamieszkali oni w tym miejscu w XIV wieku, zmieniając również swe rodowe nazwisko. Od tej pory pojawiają się już na kartach historii jako Tęczyńscy.

Tęczyn.


Chociaż wzniesiony przez ten zacny ród zamek zachował się do dnia dzisiejszego jako ruina, nadal prezentuje się wyjątkowo dostojnie. Na teren zamku wchodzi się przez barbakan, czyli charakterystyczną, cylindryczną basztę bramną. Nad wejściem można jeszcze dostrzec herb rodu Tęczyńskich. Idąc w stronę zamkowych zabudowań mogą turyści podziwiać najbardziej charakterystyczny element zamkowej budowli. To Wieża Nawojowa, która pełniła niegdyś funkcję wewnętrznej bramy wjazdowej. Za nią rozpościera się zamkowy dziedziniec. Z jego prawej strony znajdują się ruiny dawnej kaplicy zamkowej, część skrzydła mieszkalnego oraz dwie baszty. Jednej z nich nadano imię „Dorotka”, upamiętniając w ten sposób Dorotę Tęczyńską. Miała ona wieść nieco rozpustny żywot, za co więziona była właśnie w baszcie nazwanej obecnie jej imieniem.

Warto przyjrzeć się również murom, które otaczają całe założenie zamkowe. W ich obrębie wyróżniają się dwa renesansowe bastiony oraz trzy baszty – typowo średniowieczne elementy obronnej architektury doby średniowiecza.

Tęczyn.
Tęczyn.

Jurajskie atrakcje – Rudno

Wieś Rudno może się pochwalić bliskością Krzeszowic, gęstą siecią szlaków pieszych i rowerowych. Dzięki którym można urządzać ciekawe wycieczki po okolicznych lasach oraz wspaniałym zabytkiem – zamkiem Tenczyn, którego ruiny są jedną z najważniejszych atrakcji na Szlaku Orlich Gniazd.

Rudno i jej położenie.


Wieś Rudno leży na terenie gminy Krzeszowice, jest też jednym z jej najbardziej atrakcyjnych obszarów. O jej wyjątkowości decyduje sporo kompleksów leśnych oraz fakt, iż to właśnie na terenie Rudna skupiły się najwyższe wzniesienia Garbu Tenczyńskiego. Las Zwierzyniec i Puszcza Dulowska sprawiają, że z Rudna można urządzać ciekawe wycieczki po lesie. Można też zwiedzać dawne kamieniołomy, które są pamiątkami po prowadzonej tu dawniej na szeroką skalę działalności górniczej. Rudno nie bez powodu znalazło się przecież na tak ciekawej trasie, jaką jest Szlak Dawnego Górnictwa.

Z kart historii.


Pierwsze wzmianki na temat Rudna pochodzą z dokumentów z początków XV wieku, wiadomo jednak, że rozwój tej osady zaczął się w chwili, gdy Nawój z Morawicy rozpoczął budowę zamku na szczycie Góry Zamkowej – najwyższego wzniesienia na Garbie Tenczyńskim. Rudno to ciekawa miejscowość, która może się pochwalić długimi tradycjami górniczymi, choć obecnie rolę najważniejszą odgrywa tu turystyka.

Co warto zobaczyć?


Niewielkie Rudno może się pochwalić wspaniałym zabytkiem, który przyciąga tu turystów z odległych zakątków Polski. To zamek Tenczyn, którego pozostałości stanowią jedną z większych ciekawostek na Szlaku Orlich Gniazd. Wzniesiony na szczycie Góry Zamkowej (411m. n. p.m.), nadal zachwyca swa potężną sylwetką. Zamek ten był swego czasu jedną z najpiękniejszych i najpotężniejszych rezydencji w rejonie Krakowa. Pierwotnie gotycki, z czasem przybrał renesansową formę.

Do dziś widoczne są tu ślady po fosie, nad którą dawniej prowadził most zwodzony, wspaniale prezentuje się też barbakan. Przez wieki zamek ten służył Tęczyńskim – wpływowej rodzinie. Która w polityce dawnej Rzeczypospolitej odgrywała bardzo ważną rolę. Po śmierci Jana Magmusa w 1638 roku zamek stracił jedna na znaczeniu. Jego ostatni właściciele, Potoccy, urzędowali już w pałacu w Krzeszowicach. A potężna budowla, zniszczona przez najazd szwedzki i wielki pożar, stała przed lata opuszczona. Dziś staje się wielką atrakcją turystyczną, a dzięki pracom zabezpieczającym. Staje się miejscem niezwykle atrakcyjnym dla wszystkich miłośników historii.

Jura to wyjątkowy skrawek Polski, który swą atrakcyjnością może oczarować każdego z nas. Wycieczki w rejonie wsi Rudno to wspaniała przygoda, w czasie której można się nacieszyć i widokiem pięknych zabytków, i unikalną scenerią Garbu Tenczyńskiego.

Zamek Tenczyn we wsi Rudno.

Jurajskie atrakcje. Kleszczów

Kleszczów. Ta spokojna wieś może się pochwalić bliskością Krakowa, a malownicza okolica sprawia, że turyści coraz częściej pokazują się w jej rejonie. Kleszczów ma się czym pochwalić, a tutejsze atrakcje mogą oczarować tych, dla których najciekawszą formą spędzania wolnego czasu są piesze lub rowerowe wycieczki. Leżący na terenie Garbu Tenczyńskiego Kleszczów jest jedną z tych miejscowości, w rejonie których Jura Krakowsko-Częstochowska prezentuje się wspaniale.

Co warto wiedzieć na temat Kleszczowa?

W jaki sposób można spędzać aktywnie czas w rejonie tej miejscowości?

Z kart historii.
Kleszczów, podobnie jak wiele innych miejscowości leżących tak blisko Krakowa, może się pochwalić długą i ciekawą historią. Wzmianki o tej miejscowości pojawiają się już w połowie XIV wieku. Kiedy to był on własnością rycerza Spytka z rodu Toporów. W kolejnych stuleciach wieś często zmieniała swych właścicieli. A wśród najważniejszych nazwisk pojawiają się tak znane rody, jak Korycińscy, Potoccy i Lubomirscy. W swych dziejach wieś należała m. in. do Wolnego Miasta Krakowa, a w czasie II wojny światowej – do dystryktu krakowskiego w Generalnym Gubernatorstwie. Dziś jest to jedna z ciekawszych wsi na terenie powiatu krakowskiego. A turyści coraz chętniej odwiedzają jej okolice.

Turystyczne walory Kleszczowa.


Jura Krakowsko-Częstochowska w rejonie Kleszczowa zachwyca. A miejsc, które mogą się okazać kuszącym celem pieszej lub rowerowej wycieczki, nie brakuje w pobliżu tej wsi.

Dumą Kleszczowa może być pobliski Las Zabierzowski, będący jednym z największych i najważniejszych kompleksów leśnych w rejonie Krakowa. Malownicza sceneria Garbu Tenczyńskiego oraz wiele wspaniałych wąwozów to kolejne czynniki. Dzięki którym w rejonie Kleszczowa turystyka ma się coraz lepiej. Wycieczki po terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego ułatwia gęsta sieć szlaków pieszych i rowerowych, nie brak też tras konnych. Dzięki nim można wędrować w stronę Zabierzowa, Brzoskwini i Nielepic. Można też wyruszyć w stronę Balic lub Krzeszowic. Choć to zamek w pobliskim Tenczynie cieszy się największym zainteresowaniem ze strony turystów.

Kleszczów.

Jurajskie atrakcje: Dolina Bolechowicka

Jura to nie tylko ruiny dawnych zamków i słynny Szlak Orlich Gniazd. Turyści chętnie odwiedzają również dolinki jurajskie, które rozciągają się w pobliżu granic miasta Krakowa. Jest w śród nich i Dolina Bolechowicka, która liczy sobie zaledwie 2 kilometry, jednak ze względu na swe piękno zasługuje na uwagę.

Najlepszym punktem wypadowym na teren tej doliny jest wieś Bolechowice.

Stąd można wyruszyć na krótką wycieczkę wzdłuż potoku Bolechowickiego, który wije się pomiędzy potężnymi, wapiennymi ostańcami. Choć jest to najmniejsza z podkrakowskich dolinek, już dawno została uznana za najpiękniejszą z nich wszystkich. Jej część, najcenniejsza ze względów przyrodniczych, jest chroniona w rezerwacie o nazwie „Wąwóz Bolechowicki”.

Turyści, którzy wchodzą do dolinki od strony Bolechowic, mogą podziwiać przepiękny twór skalny. To Brama Bolechowicka, którą tworzą skalne baszty o wysokości około 20 metrów. Baszty te są popularne wśród miłośników wspinaczki skałkowej, zaś miłośników tego sportu można tu ujrzeć praktycznie przez cały czas – jeśli tylko dopisuje pogoda. Ciekawie prezentują się również wywierzyska, które można ujrzeć w tej dolince. Malowniczo prezentuje się sam Potok Bolechowicki, który w środkowej części doliny tworzy miłe dla oka (i ucha) wodospady.


Warto zatrzymać się też na chwilę we wsi Bolechowice. Jej początki przypadają na okres średniowiecza, zaś jej najcenniejszym zabytkiem jest gotycki kościół św. Piotra i Pawła. Najstarszą częścią tej budowli jest prezbiterium, pochodzące z XIV stulecia. Zdobi je nieco młodsza polichromia, którą wykonano w XV stuleciu. Najnowsza jest nawa, którą dobudowano w XVII wieku w obowiązującym wówczas stylu barokowym. Taki też charakter ma jej wyposażenie.

Dolina Bolechowicka.

Klasztor w Czernej. Jurajskie atrakcje.

Klasztor w Czernej. Położona w pobliżu Krzeszowic Czerna jest jedną z ciekawszych miejscowości na terenie Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. Malownicza okolica, pełna lasów i skałek to nie wszystko. Turyści chętnie odwiedzają znajdujący się w tej niewielkiej miejscowości klasztor Karmelitów Bosych. Powstał on na zalesionym zboczu w uroczej dolinie Eliaszówki.

Historia tego niezwykłego klasztoru zaczęła się w 1629 roku.

Kiedy to Agnieszka z Tęczyńskich Firlejowi ofiarowała okoliczne ziemie krakowskim karmelitom. Tu miała powstać ich pustelnia. Z pierwotnych pustelni do dziś w sąsiadującym z klasztorem lesie zachowały się ruiny, przypominające o skromnych początkach tego ważnego dziś miejsca pielgrzymkowego. Warto podkreślić, że aż do początków XIX wieku teren klasztoru był niedostępny dla osób świeckich. Mnisi żyli to w odosobnieniu, według surowych zasad. Obowiązywały ich śluby milczenia oraz liczne praktyki pokutne. Czas spędzali na modlitwie oraz ciężkiej pracy fizycznej.

Klasztor w Czernej.
Klasztor w Czernej.

Z klasztorem tym związana jest bardzo ważna postać. To ojciec Rafał – Józef Kalinowski. Pełnił on funkcję przeora, zasłużył się również podczas powstania styczniowego. W 1991 roku został on kanonizowany, zaś klasztor w Czernej stał się głównym miejscem jego kultu. Tu, w specjalnej kaplicy, wierni mogą pomodlić się przy jego relikwiach.
Sam klasztor w Czernej, budowany według hiszpańskich wzorów, jest ciekawym zabytkiem architektury. Założony na planie kwadratu może pochwalić się aż czterema dziedzińcami. Najważniejszym elementem klasztornej zabudowy jest niewielki kościółek, któremu patronuje święty Eliasz Pustelnik. Choć jest to budowla barokowa, jej bryła jest stosunkowo skromna. Przy wejściu do świątyni można zobaczyć grób fundatorki klasztoru, która w tak piękny sposób chciała odpokutować swe winy. Do kościoła przylega ciekawa dzwonnica, która połączona jest ze świątynią za pomocą specjalnego mostku.

Wnętrze kościoła to przede wszystkim piękne ołtarze i portale, wykonane z tak charakterystycznego dla tej okolicy materiału – czarnego wapienia, zwanego marmurem dębnickim. Kaplica ojca Rafała oraz barokowa kaplica św. Jana również mogą pochwalić się pięknym wystrojem. Podczas pobytu w Czernej warto zajrzeć również do znajdującego się tu muzeum. To Muzeum św. Rafała Kalinowskiego oraz Muzeum Misyjne. Obok klasztory znajduje się również inne ciekawe miejsce. To skromny, stosunkowo niewielki cmentarzyk, na którym spoczywają eremici. Całość uzupełnia zaś współczesna kalwaria oraz dwie skalne groty.

Klasztor w Czernej
Klasztor w Czernej.

Facebook.

Zimny Dół. Skarby jurajskiej przyrody.

Zimny Dół to jeden z najciekawszych rezerwatów przyrody, jakimi może się pochwalić Jura Krakowsko-Częstochowska. Jest on ciekawym celem wycieczki dla każdego miłośnika przyrody. Choć i ci, którzy w czasie wędrówek po Garbie Tenczyńskim szukają przede wszystkim ciekawych widoków będą zachwyceni tym miejscem.

Dlaczego ten rezerwat wzbudza tak wiele pozytywnych emocji?


Rezerwat Zimny Dół jest rezerwatem przyrody nieożywionej, a najlepszym punktem wypadowym na jego teren jest miejscowość Czułów. To tu można zostawić samochód na parkingu, to stąd w stronę rezerwatu prowadzi wygodna droga. Sam rezerwat być może nie zadziwia swymi rozmiarami (to jeden z najmniejszych rezerwatów, jakimi może się obecnie pochwalić Jura),jednak atrakcji na jego terenie nie brakuje. Głównym walorem tego miejsca są ciekawe formy skalne, dzięki którym można poszerzać swą wiedzę na temat zjawisk krasowych.

Dumą tego rezerwatu jest też bluszcz, dzięki któremu na terenie wąwozu panuje wyjątkowa atmosfera. Na uwagę zasługuje tu również jaskinia, będąca jednocześnie źródełkiem. To słynne źródło w Zimnym Dole jest kolejną ciekawostką, obok której nie można przejść obojętnie. To jedyne jurajskie wywierzysko, które wypływa z jaskini, stąd też spore zainteresowanie tym właśnie miejscem.

Zimny Dół jest też atrakcyjnym celem wycieczki dla botaników.

Na terenie tego rezerwatu stwierdzono występowanie ponad 200 gatunków roślin naczyniowych, przy czym aż 10 z nich to gatunki chronione. Wspaniałe lasy, potężne skały i piękne krajobrazy sprawiają, że to miejsce może oczarować każdego.
Jura to wyjątkowa kraina, a w czasie wycieczki po jej terenie można odkryć wiele niezwykłych miejsc. Takie rezerwaty, jak wąwóz Zimny Dół, to miejsca wyjątkowe. Tu każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, a czas spędzony na jego terenie z pewnością nie będzie czasem straconym.

Zimny Dół